Online archiv

Kategorie: VĚDA

Geny, zločin a trest

Jaroslav Petr, 12/2018
Objev variant genů, které mohou za určitých okolností zvýšit pravděpodobnost kriminálního chování svého nositele, se už někdy promítá i do rozsudků. Nastoluje to řadu otázek. Nakolik člověk zodpovídá za své jednání a nakolik je „ve vleku“ svých dědičných dispozic? A měla by být genetická dispozice k násilí brána jako polehčující okolnost?

Depresi léčit!

Mojmír Sedláček, 12/2018
Rozsáhlý vědecký tým se podílel na vcelku malém výzkumu, který však může mít zásadní dopad.

Jan Zrzavý: Když se máme dobře, máme roupy

Matyáš Zrno, 11/2018
S evolučním biologem Janem Zrzavým o tom, proč jsme nespokojení se životem, i když se nám daří dobře, proč se nemnožíme a proč je tygr spokojenější v zoo než na safari.

Povídej si se mnou

Mojmír Sedláček, 11/2018
Zdá se, že jsme zase o krok dál. Nepředstavitelné se pomalu stává skutečností a roboti už nahrazují i terapeuty. A to přímo ve vašem mobilu.

O těle a duši seriózně

Michaela Peterková, 11/2018
Kniha Psychosomatická prvouka od psychiatra Radkina Honzáka, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad, pojednává o základních souvislostech duše (psýché) a těla (soma). Za knihu v podstatě „můžou“ pánové Platon a Descartes, kteří se zasloužili o to, že obě tyto entity, které jinak jedním celkem jsou, vnímáme odděleně.

GPS mění mozek

Národní ústav duševního zdraví, 10/2018
Výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) se snažili experimentálně odpovědět na otázku, zda používání chytrých brýlí s vestavěnou GPS navigací mění strukturu a funkci mozku.

Dospívajícím rodiče nevoní

Mojmír Sedláček, 10/2018
Prošel si tím snad každý.

Bisfenol a poruchy chování u dětí

Jaroslav Petr, 9/2018
Děti se dnes potýkají s celou řadou psychických problémů. Trápí je poruchy pozornosti, hyperaktivita. Na jedné straně jsou náchylné k úzkostem a depresím a na druhé straně mají potíže se sebeovládáním a zvýšenou agresivitou vůči okolí. Jakou roli v tom hraje stále znečištěnější životní prostředí? Příklad bisfenolu A ukazuje, že nad tímto vlivem rozhodně nelze mávnout rukou.

Slova zatemňují paměť

Mojmír Sedláček, 9/2018
V experimentální laboratoři PLESS, napojené na Katedru psychologie pražské Univerzity Karlovy, nedávno dospěli k zajímavému zjištění.

Toulání myšlenek

Jaroslav Petr, 7-8/2018
Zhruba polovinu času, který trávíme bděním, se nesoustředíme na to, co se právě děje kolem nás. Naše myšlenky se toulají bůhvíkde. Proč vůbec sníme? K čemu je nám to dobré? A je nám to vůbec k něčemu dobré?

Ženská prsa jako chyba evoluce?

Mojmír Sedláček, 7-8/2018
Většinu z nás asi nenapadlo se nad tím zamýšlet, ale ženská prsa jsou v přírodě velkým unikátem; a když píšeme velkým, myslíme to doslova.

Mapy a vojáci

Mojmír Sedláček, 7-8/2018
Jeden tuzemský úspěch prostě musíme zmínit.