Online archiv

Kategorie: VĚDA

Vážná porucha i fascinující fenomén

Radek Ptáček, PD 6/2024
Od poloviny dvacátého století pozorujeme vznik, formulaci a dále i významnou reformulaci nové diagnostické kategorie. Z diagnózy původně určené pro „neposedné“ děti se stává celoživotní porucha, která ovlivňuje všechny oblasti existence. Profesor RADEK PTÁČEK představuje příběh ADHD i jeho současné chápání.

Nejčastější mýty o ADHD

Jana Srncová, PD 6/2024
Když si člověk s ADHD vyslechne, že je líný a nepořádný, zabolí ho to. Když mu ostatní opakovaně tvrdí, že kdyby opravdu chtěl, určitě by se soustředil, může mu to ublížit. Jaké jsou zažité představy, které se ve spojení s ADHD objevují, a kolik je na nich pravdy? A jak se v této oblasti liší situace mužů a žen?

Psychologie krizí, katastrof a traumatu

Štěpán Vymětal, PD 4/2024
V posledních letech žijeme v multikrizovém období, upozorňuje psycholog ŠTĚPÁN VYMĚTAL, který se zaměřuje na mimořádné situace. Zevrubně přibližuje relativně novou oblast aplikované psychologie, jež klade důraz na zvládnutí akutního stresu, ale i na podporu odolnosti a obnovu duševního zdraví.

Táhnout za jeden provaz a krýt si záda

Kateřina Sýkorová Bernardová, PD 4/2024
Jak naplánovat vesmírnou misi tak, aby byla úspěšná nejen po technické a odborné stránce, ale i z hlediska psychického stavu všech zúčastněných? Jak připravit astronauty na to, aby dokázali dobře zvládat extrémně náročné a stresující situace s eventuálně fatálním dopadem?

Jsou osamělí střelci opravdu šílení?

Ludmila Čírtková, PD 4/2024
Čím hrůznější je čin, který člověk spáchal, tím spíše u něj hledáme psychiatrickou diagnózu. Je jasné, že ne každého nebezpečného jedince dokážeme předem odhadnout a zastavit. Masoví vrazi se neliší od běžné populace tak, jak bychom si přáli. Nicméně hledání využitelných varovných signálů pokračuje.

Zatmění duše

Vladislav Šolc, PD 4/2024
Proč se člověk stane vyznavačem konspirační teorie? Za nekompromisní ideologií se často skrývá nezpracovaná vnitřní bolest. Jungiánský analytik VLADISLAV ŠOLC rozplétá důvody omezujících přesvědčení a naznačuje cestu ke svobodě.

Mozek, stres a meditace

Petr Bob, PD 4/2024
Co se s námi děje, když se svět neotáčí podle našich představ? Možná trpíme a snažíme se ho změnit. Ale existuje i jiná možnost – cesta sebepoznání, která nás přivede k novému pohledu.

Syndrom podvodnice

Ananké Nebeská, PD 4/2024
Možná znáte osoby, které si navzdory svým úspěchům nedokážou úspěšnost zvnitřnit. Mají o sobě pochybnosti, a dokonce se bojí, že budou „odhaleny“. Syndrom podvodnice je častější u žen a marginalizovaných skupin. Jak souvisí s genderem a proč bychom se o něj měly*i zajímat?

Holistický přístup k člověku

PD 3/2024
Biosyntéza je nejen psychoterapie, ale i praktická filozofie zdraví, přirozenosti a vitality. Důvěřuje ve zdroje a procesy, které podporují život a růst, a předpokládá propojení na mnoha úrovních. Vnímá lidskou bytost jako celek.

Pulzace v psychoterapii dětí

Pavla Špeldová, PD 3/2024
Práce s pulzací je základním předpokladem dobrého zdraví a je také důležitým stavebním prvkem biosyntetické psychoterapie. Lidské tělo pulzuje mnoha způsoby – dýcháme, napínáme a uvolňujeme svaly, spíme a bdíme. Tepe nejen srdce, ale každá buňka. Jak lze tyto principy využít k uzdravování dětských klientů?

Biosyntetický přístup v pomáhajících profesích

PD 3/2024
Základním cílem biosyntetického přístupu je co nejvíce se přiblížit k vlastnímu středu a s ním spojeným kvalitám – esenci, která souvisí s vnitřní silou, vitalitou, kreativitou a zdravím. Aplikovaná biosyntetická psychoterapie nás vede k tomu, abychom nezapomínali na vlastní rovnováhu a uplatňovali sebepéči.

Tělo v terapii zaměřené na člověka

Adam Táborský, PD 3/2024
Jakou roli v psychoterapii zaměřené na klienta hrají různé techniky? A jak je to s cíli? Psycholog a psychoterapeut ADAM TÁBORSKÝ přibližuje některé názory Carla Rogerse a zamýšlí se nad tím, jak v rámci léčebného procesu využít fyzický dotek.