Online archiv

Kategorie: VĚDA

Soustředit se na to, co je v nás dobré

Alena Slezáčková, PD 6/2023
Dnes už zřejmě málokomu připadá zvláštní, že štěstí, duševní pohoda a životní spokojenost jsou předmětem výzkumného úsilí. Pozitivní psychologie, která se právě těmito a mnoha dalšími příbuznými tématy zabývá, si však musela svou cestu k uznávanému vědeckému směru trpělivě prošlapat.

Arteterapie

Marie Gabriela Lhotová , PD 5/2023
Arteterapii lze definovat dvojím způsobem. V širším pojetí byla vnímána jako psychoterapeutická disciplína, která využívá jakékoli formy umění, například hudbu, tanec, divadlo, poezii, prózu či výtvarný projev. Dnes ji chápeme jako terapii výtvarnými prostředky. Jako nadřazený pojem pro všechna odvětví se používá označení umělecko-kreativní terapie.

O mysli, entropii a meditaci

Petr Bob, PD 4/2023
Když máme nějaké velké přání, podvědomě čekáme, že až se nám to splní, budeme navěky šťastní. Ale je to opravdu tak? Jaké jsou naše naděje a možnosti?

Smysl jako existenciální motivace

Martin Wagenknecht , PD 4/2023
Téma hledání smyslu života přinesl do psychologie a psychoterapie vídeňský neurolog a psychiatr Viktor Frankl. Jeho koncepce kladla důraz především na specificky lidské stránky člověka, jako jsou právě vůle ke smyslu, sebepřesah, svoboda a zodpovědnost.

Zpracování posttraumatických zátěžových poruch

PD 6/2022
Šokový náboj se uchovává v těle, autonomní nervové soustavě a mozkovém kmeni. Možnou cestu k uzdravení představuje neuroterapeutická metoda strukturovaných očních pohybů.

Jít svou vlastní cestou

PD 6/2022
Proč gestalt terapie doposud unikala širší pozornosti výzkumníků? Možná proto, že gestalt terapeuti nedůvěřují standardním výzkumným postupům. Tato nedůvěra je pochopitelná, uvážíme-li, že gestalt terapie vznikla jako antisystémový proud. Docent Tomáš Řiháček nabízí stručný přehled vývoje výzkumu na poli gestalt terapie.

Stres válečného konfliktu mění mozek

PD 04/2022
Profesor Ivan Rektor se snaží se svým týmem zjistit, jak extrémní stres ovlivnil lidi, kteří přežili holokaust, a jejich potomky. Výzkum zahrnuje psychologické testy, zobrazení mozku magnetickou rezonancí a odběr DNA. Dlouhodobým cílem vědců je definovat oběti válečného utrpení, které budou potřebovat péči, zejména psychoterapii.

Postavení žen v oboru psychologie

Alena Plháková, PD 03/2022
Mají ženy zájem stávat se psycholožkami a mají stejné příležitosti jako muži? Jak se uplatňují ve vedoucích funkcích v institucích, které se psychologií zabývají? Pozice žen v oboru se v průběhu let proměňuje. Jaká je situace dnes?

Od ideálu panny k posvátné prostitutce

Jan Lukavec, PD 03/2022
Ženské identifikační vzory a archetypální obrazy se v průběhu dějin mění – některé se vytrácejí a pak se znovu vracejí, další zůstávají v centru pozornosti neustále. Každá doba si je však vykládá jiným způsobem.

Ženy média ze Salpêtrière

Martin Bedřich, PD 03/2022
Ve druhé polovině 19. století se na pařížské psychiatrické klinice Salpêtrière prováděly dnes již těžko představitelné experimenty na ženských pacientkách označovaných za hysteričky. Z doby rodící se vědy o duševním zdraví, kdy na sebe narážely racionalita i pověry, zpátečnické stereotypy i technologické pokroky, se zachovala unikátní svědectví – a hlavně fotografie.

Hana Junová: Respektovat pacientovy hodnoty a nevodit ho za ručičku

PD 05/2021
Ukázka z knihy Příběh československé psychologie je věnovaná významné psychoterapeutce PhDr. Haně Junové, která zemřela 3. dubna 2021.

Medailonek: Irvin Yalom

Marie Těthalová, PD 02/2021