Online archiv

Kategorie: VĚDA

Zpracování posttraumatických zátěžových poruch

PD 6/2022
Šokový náboj se uchovává v těle, autonomní nervové soustavě a mozkovém kmeni. Možnou cestu k uzdravení představuje neuroterapeutická metoda strukturovaných očních pohybů.

Jít svou vlastní cestou

PD 6/2022
Proč gestalt terapie doposud unikala širší pozornosti výzkumníků? Možná proto, že gestalt terapeuti nedůvěřují standardním výzkumným postupům. Tato nedůvěra je pochopitelná, uvážíme-li, že gestalt terapie vznikla jako antisystémový proud. Docent Tomáš Řiháček nabízí stručný přehled vývoje výzkumu na poli gestalt terapie.

Stres válečného konfliktu mění mozek

PD 04/2022
Profesor Ivan Rektor se snaží se svým týmem zjistit, jak extrémní stres ovlivnil lidi, kteří přežili holokaust, a jejich potomky. Výzkum zahrnuje psychologické testy, zobrazení mozku magnetickou rezonancí a odběr DNA. Dlouhodobým cílem vědců je definovat oběti válečného utrpení, které budou potřebovat péči, zejména psychoterapii.

Postavení žen v oboru psychologie

Alena Plháková, PD 03/2022
Mají ženy zájem stávat se psycholožkami a mají stejné příležitosti jako muži? Jak se uplatňují ve vedoucích funkcích v institucích, které se psychologií zabývají? Pozice žen v oboru se v průběhu let proměňuje. Jaká je situace dnes?

Od ideálu panny k posvátné prostitutce

Jan Lukavec, PD 03/2022
Ženské identifikační vzory a archetypální obrazy se v průběhu dějin mění – některé se vytrácejí a pak se znovu vracejí, další zůstávají v centru pozornosti neustále. Každá doba si je však vykládá jiným způsobem.

Ženy média ze Salpêtrière

Martin Bedřich, PD 03/2022
Ve druhé polovině 19. století se na pařížské psychiatrické klinice Salpêtrière prováděly dnes již těžko představitelné experimenty na ženských pacientkách označovaných za hysteričky. Z doby rodící se vědy o duševním zdraví, kdy na sebe narážely racionalita i pověry, zpátečnické stereotypy i technologické pokroky, se zachovala unikátní svědectví – a hlavně fotografie.

Hana Junová: Respektovat pacientovy hodnoty a nevodit ho za ručičku

PD 05/2021
Ukázka z knihy Příběh československé psychologie je věnovaná významné psychoterapeutce PhDr. Haně Junové, která zemřela 3. dubna 2021.

Medailonek: Irvin Yalom

Marie Těthalová, PD 02/2021

Únava (nejen) u vysoce citlivých lidí

Ondřej Fafejta, Jitka Háková , PD 02/2021
V září zahájila svou činnost nezisková organizace Institut pro vysokou citlivost. Jednou z jejích prvních akcí byla moderovaná diskuse Únava vysoce citlivých lidí. V době tolika podnětů a možností, jako je ta naše, jsme více než jindy náchylní k pocitu zahlcení a únavy. Jak z toho ven?

Brouci v hlavě

Sally M. Winston, Martin N. Seif, PD 02/2021
S nechtěnými vtíravými myšlenkami se potýkají mnozí lidí, jedinci, kteří si cení jemnosti a mají zájem o druhé, o to více. Jak to zařídit, abychom vůči jejich naléhání byli odolnější? Autoři knihy Brouci v hlavě nabízejí šest cenných rad, které nám pomůžou tyto nevítané hosty zvládnout.

Hadi, pavouci, infekce a znechucení

Jiří X. Doležal, PD 02/2021
Hadům, pavoukům, stonožkám a podobným tvorům říkám pištíci. Pištíci proto, že při jejich spatření většina žen piští. Sigmundu Freudovi had (stejně jako cokoliv jiného, co mu nepřipomínalo vagínu) připomínal penis. Dnes však už víme, že strach z pištíků je vrozený a přínosný.

Duchenneův úsměv

-red-, PD 02/2021