Naplnění potřeb lásky, úcty a sebeaktualizace

ABRAHAM H. MASLOW považoval uspokojení základních potřeb za výchozí bod své teorie motivace. V ukázce z jeho knihy Motivace a osobnost přinášíme analýzu tří z nich.

Potřeby náležení a lásky

Jsou-li fyziologické potřeby i potřeba bezpečí poměrně dobře uspokojeny, vynoří se potřeby lásky, náklonnosti a náležení a celý již popsaný cyklus se bude opakovat kolem těchto potřeb. Člověk nyní intenzivněji než kdy dřív pocítí absenci přátel či milované osoby, manželky či dětí. Bude toužit po citových vztazích s lidmi obecně, zejména po svém místě ve skupině či rodině, a bude intenzivněji usilovat o dosažení tohoto cíle. Bude chtít takového místa dosáhnout víc než čehokoli jiného na světě, a může dokonce zapomenout, že kdysi, když měl hlad, opovrhoval láskou jako něčím nereálným, zbytečným či nedůležitým. Nyní ostře a palčivě pocítí osamělost, ostrakizaci, odmítnutí, absenci přátel či vykořeněnost. 

Placená zóna