Online archiv

Vydání: PD 9/2022

Naplnění potřeb lásky, úcty a sebeaktualizace

PD 9/2022
ABRAHAM H. MASLOW považoval uspokojení základních potřeb za výchozí bod své teorie motivace. V ukázce z jeho knihy Motivace a osobnost přinášíme analýzu tří z nich.

Tajemství vůle

PD 9/2022
Všechno na světě můžete chtít, jenom nemůžete chtít, aby se vám chtělo, řekl filozof Schopenhauer. Pokud je tato věta pravdivá, šikovně odpovídá na otázky, proč nemůžeme někoho k něčemu jednoduše donutit a proč nám vůle poskytuje kontakt s něčím, co nás přesahuje.

Motivační rozhovor jako terapeutická technika

PD 9/2022
Motivační rozhovory se postupně dostávají do širšího povědomí psychologů, adiktologů, sociálních pracovníků nebo učitelů jako jeden z užitečných nástrojů hledání a podpory motivace klientů a studentů. O účinku, souvislostech a vývoji této metody hovoří psycholog JAN SOUKUP.

Cesta k vnitřní proměně

PD 9/2022
Co si lze představit pod pojmy víra a Bůh? Jak může křesťanství inspirovat psychologii? O tom všem, ale i o dobré a zrádné životní motivaci hovoří řádová sestra Denisa Červenková z řeholního společenství karmelitek svaté Terezie.

Vědomí, že máme co dát

PD 9/2022
Využít svůj potenciál a něco po sobě na světě zanechat. Inspirovat, přispět svým kouskem dobra. Z duchovního hlediska vyrůstají kořeny motivace z víry, že člověk není středobodem vesmíru.

Odpovědět si na otázku proč

PD 9/2022
Motivace uvádí člověka do pohybu. O roli trenéra, odložené odměně, teploměru motivovanosti i komfortní zóně jsme si povídali se sportovním psychologem VÁCLAVEM PETRÁŠEM.

Nestačí jen chtít

PD 9/2022
Jsou ti nejlepší sportovci úspěšní proto, že po úspěchu více touží? Psycholog VÁCLAV PETRÁŠ nesouhlasí. Miliony lidí něco chtějí, ale nepovede se jim to. Rozdíl je ve schopnosti převádět motivaci do praxe. Jaké dvě dovednosti při tom pomáhají?

A žili spolu šťastně až na věky

PD 9/2022
Na začátku doufáme, že to bude na celý život. Nikdo nemá v den svatby v plánu řešit za pár let střídavou péči a rozdělení majetku. Tak proč tomu čelíme zas a znovu? Podívejme se na některé z důvodů partnerských potíží, ale především na účinné způsoby, jak si lásku a intimitu udržet.

Silný vnitřní motor

PD 9/2022
Neustále máme něco na práci, v kalendáři marně hledáme volné místo. Rádi přijímáme nové výzvy, v zaměstnání jsme výkonní a doma zvládáme druhou směnu. Když dosáhneme cíle, cítíme se skvěle. Možná je to tak v pořádku. Nebo nám něco chybí?

Motivace a osobnost

PD 9/2022
Autor knihy ABRAHAM H. MASLOW patřil k zakladatelům humanistické psychologie prosazující proti behavioristickému redukcionismu a zoocentrismu návrat k antropocentrické psychologii prožívání, hodnot a vrozeného sklonu k růstu lidského potenciálu: „Člověk chce být tím, kým být může…“

Prázdniny končí, škola začíná

PD 9/2022
Je skvělé, když dítě baví učit se, rádo sportuje, zajímá se o hudbu a v domácnosti ochotně pomáhá. K daným činnostem je vnitřně motivované. Ale jak to zařídit?

Smysl v nalezených předmětech

PD 9/2022