Motivační rozhovor jako terapeutická technika

Motivační rozhovory se postupně dostávají do širšího povědomí psychologů, adiktologů, sociálních pracovníků nebo učitelů jako jeden z užitečných nástrojů hledání a podpory motivace klientů a studentů. O účinku, souvislostech a vývoji této metody hovoří psycholog JAN SOUKUP.

Co pro vás znamená motivace?

Pro mě je motivace rozdíl mezi následujícími dvěma situacemi. V první chcete vzít děti na procházku, ale ony v momentě, kdy se o procházce dozvědí, začnou protestovat, oblékání trvá nekonečně dlouho. Už první kroky jsou strastiplné a ve čtvrtině zamýšlené cesty jsou děti opravdu unavené a nešťastné. Je strašné horko. Kopec je příliš strmý. Dusno proniká i do vztahů. 

V druhém případě se oblečou i obují samy, při procházce si povídáte nebo trháte květiny a za patnáct minut jste na místě. Jak to, že jsou situace rozdílné i přesto, že počasí, účastníci i cesta jsou úplně stejné? Motivace dělá obyčejné činnosti neobyčejnými. Týká se hlavně vztahů, cílů, hodnot.

Placená zóna