Nebojme se ukázat slabost

Současná společnost zaměřená na výkon vytváří stresující normy. Nová ředitelka neziskové organizace Nevypusť duši BARBORA PŠENICOVÁ hovoří o důležitosti osvěty a prevence duševních onemocnění zejména mezi mladými lidmi.

Ve vaší organizaci se věnujete hlavně osvětě mezi středoškoláky. Proč?

Výzkumy jednoznačně prokazují, že k největšímu rozvoji duševního onemocnění dochází mezi patnáctým a pětadvacátým rokem. Proto Marie Salomonová, která naši společnost v roce 2015 založila, od začátku zaměřovala pozornost právě na střední stupeň vzdělávání. Věříme, že pokud zachytíme duševní onemocnění v počátku, podaří se nám ten nárůst tímto způsobem snižovat.


Pořádáte workshopy, na nichž vytváříte bezpečné prostředí, aby si účastníci uvědomili, že duševní potíže jsou běžnou součástí života stejně jako například fyzická nemoc. Je normální si o nich povídat, je normální je mít.

Když máte zlomenou nohu, otevřeně o tom mluvíte. Stejné by to mělo být s duševním onemocněním – a nemusí jít hned o závažnou diagnózu narušující váš dosavadní život. Třeba vám prostě jen není dobře. Snažíme se to „normalizovat“ a vést mladé lidi k tomu, aby si snáze řekli o pomoc a řekli si o ni včas. 

Placená zóna