Konspirační teorie a nezpracovaná bolest

Bizarní konspirační teorie, ale i fundamentalistické náboženské postoje jsou spjaty s historií lidstva od nepaměti. O vysvětlení jejich původu a šíření se snaží mnoho vědních oborů. Jedním z nich je i psychologie. Analytický psycholog a psychoterapeut VLADISLAV ŠOLC je zkoumá z hlediska tradice navazující na práci C. G. Junga.

Jak jste se dostal ke konspiračním teoriím?

V podstatě skrze Junga. Studoval jsem tehdy v jungovském institutu v Chicagu. S kolegou Georgem Didierem, katolickým knězem, jsme se zabývali fundamentalistickými formami náboženství. Během našeho bádání jsme přišli na různé zajímavé paralely mezi těmito způsoby religiozity a zastáváním konspiračních teorií. 


V čem tyto podobnosti spočívají?

Jedná se o archetypální vzorce, jako jsou například boj dobra se zlem, řešení kosmologických otázek, příslib vysvobození nebo vykoupení. Řešení může mimo jiné přijít skrze konkrétní osobu. V současné době se v USA šíří konspirační teorie QAnon o mocných pedofilních satanistech požívajících krev dětí. Podle ní v řadách těchto konspirátorů mají být špičky americké demokratické strany, hollywoodské celebrity a další vlivné osobnosti. No a člověkem, který tomu má učinit přítrž, je Donald Trump. V čase takzvané Bouře, kdy budou potrestány nepravosti; jako spasitel vysvobodí Ameriku. Tady je paralela s apokalypsou (biblickým Zjevením). 

Placená zóna