Zůstaň OK

V českém překladu poprvé vychází kniha Zůstaň OK od Amy a Thomase Harrisových. Dozvíme se v ní nejen to, jak se od prvního vydání slavného titulu Já jsem OK, ty jsi OK vyvinula transakční analýza v pojetí Toma Harrise, ale i to, kdo byl celou dobu jeho úzkým spolupracovníkem – jeho žena Amy.

Ženy v pozadí slavných mužů

Jak už to bývá nebo přinejmenším dříve bývalo, slavný muž za značnou část svého úspěchu vděčí lidem, kteří mu poskytují zázemí. Samozřejmě se v takovém kontextu nabízí pomyslet na géniovu manželku. Nezřídka nebyla taková žena jenom někdo, kdo se staral o rodinu a domácnost, ale přímo se podílela na manželově práci. V oblasti psychologie můžeme v této souvislosti jmenovat třeba ženu Carla Gustava Junga Emmu, ženu Fritze Perlse Lauru – nebo ženu Thomase A. Harrise Amy. 

Thomas A. Harris byl přítel a kolega Erica Berneho, zakladatele transakční analýzy. A tak lze mezi dvě nejslavnější knihy o transakční analýze řadit právě Berneho Jak si lidé hrají a Harrisovu Já jsem OK, ty jsi OK. Obě v minulých letech vyšly v novém českém vydání, a jsou tedy pro čtenáře snadno dostupné. 

Je hezké vidět, jak se doba postupně posouvala ve prospěch toho, aby bylo o ženách více slyšet. Já jsem OK, ty jsi OK vyšla v roce 1967, a ač byla kniha publikována pod Harrisovým jménem, Amy text upravovala, aby byl srozumitelnější a čtivější, a dodávala do něj vlastní nápady a příklady. K tomu se Harris přiznává ve své předmluvě ke knize Zůstaň OK, která vyšla v roce 1985. Vysvětluje, proč nová kniha vychází již pod jménem obou manželů a proč je dokonce psána v první osobě – tedy z Amyina pohledu.

Placená zóna