Ujišťovací past

V ukázce z knihy Proč jsem si nekoupil jinou knížku? Jak ven z neustálého zpochybňování se podíváme, jak se z normální touhy po ujištění rodí past prostřednictvím dvou psychologických procesů – negativního posílení a paradoxní snahy.

Negativní posílení

Posílení je zavedený psychologický termín označující důsledek, díky němuž určité chování pravděpodobně nastane znovu, častěji, bude silnější a bude trvat déle. 

Klasickým příkladem posílení je cvičení psa, aby sedl. Základem je příkaz „sedni“. Pes si sedne, vy ho pohladíte po hlavě, hlasitě ho pochválíte a dáte mu piškot. Všechny tři akce – pohlazení, pochvala a krmení – dohromady tvoří právě posílení. Pes se rychle naučí sednout na pouhý jednoslovný povel. Tomuto typu posílení se říká odměna. 

Aby bylo posílení účinné, musí být reakce na požadovanou akci okamžitá. Pokud si pes na povel sedne, ale vy mu piškot dáte až po pěti minutách, pravděpodobně si akci a odměnu nijak nespojí. 

Tomu psychologové říkají princip blízkosti. Posílení funguje nejlépe, když reakce následuje ihned po akci. 

Příklady pozitivního posílení vidíme na každém kroku – hladíme psa a házíme mu piškot, když poslechne povel, děkujeme dítěti, když udělá něco hezkého, za dobré pracovní výkony dostaneme prémie. Všechno je to příjemné a zároveň to posiluje žádoucí chování, takže to funguje jako pobídka, aby se dané chování opakovalo. 

Placená zóna