Online archiv

Vydání: PD 12/2022

Jedinou jistotou je nejistota

PD 12/2022
Pochybujete o svých rozhodnutích a trápí vás nutkavé myšlenky? Toužíte věci opakovaně kontrolovat? Kniha Martina N. Seifa a Sally M. Winston nazvaná Proč jsem si nekoupil jinou knížku? Jak ven z neustálého zpochybňování je výborným pomocníkem pro úzkostné lidi, kteří hledají řešení.

Proč není metoda pevného objetí psychoterapií?

PD 12/2022
Takzvaná terapie pevným objetím není systematický terapeutický přístup, přestože tak byla a dodnes někdy je nabízena. Jde o techniku, která je v určitých případech použitelná, avšak psychoterapie je něco jiného, vysvětluje profesor ZBYNĚK VYBÍRAL.

Pečovat o vnitřní dítě

PD 12/2022
V současné době se téměř všichni cítíme zahlceni prací i každodenními starostmi a mnozí z nás pravidelně zažívají pocity osamocení, nejistoty nebo bezmoci. Jedním ze způsobů, jak tento problém vyřešit, je naučit se pečovat o své vnitřní dítě.

Intimita, sex, partnerství

PD 12/2022
Vztah k vlastnímu tělu se začíná formovat záhy po narození. Už v raném věku mohou nastat problémy, které se později projeví v partnerských vztazích. Jak život pokračuje, přináší další výzvy. Jaké jsou a jak jim lze čelit, popisuje psychoterapeutka MARTINA VENGLÁŘOVÁ.

Ujišťovací past

PD 12/2022
V ukázce z knihy Proč jsem si nekoupil jinou knížku? Jak ven z neustálého zpochybňování se podíváme, jak se z normální touhy po ujištění rodí past prostřednictvím dvou psychologických procesů – negativního posílení a paradoxní snahy.

Dotýkat se nejen slovy

PD 12/2022
Pro udržení harmonických mezilidských vztahů je důležitá nejen správně zvolená verbální komunikace, ale i fyzický kontakt. Jak funguje metoda DEAR MAN a proč je zdravé držet se za ruce?

Je dobré být člověkem

PD 12/2022
Nedávno začal advent, předvánoční čas. Stejně jako každý rok se velká většina z nás pomalu připravuje na svátky. Co nám může o tajemství Vánoc prozradit novorozený Ježíš, třeba v podobě svlečeného Jezulátka v pražském kostele Panny Marie Vítězné?

Jak zmírnit následky vývojových traumat

PD 12/2022
Snad žádný odborník v oblasti duševního zdraví již dnes nepochybuje o zásadním vlivu zkušeností z dětství na kvalitu života v dospělosti. Ovšem přístupů k tomu, co se v dětském vývoji nepodařilo, existuje nepřeberné množství. Jednu z psychoterapeutických metod, která se snaží pomoci, přibližuje JAN SIŘÍNEK z České asociace PBSP.

Náhodné večerní setkání

PD 12/2022
I z letmého kontaktu v dopravním prostředku se může vyvinout příjemný okamžik mezilidské blízkosti, v němž si dva neznámí lidé připomenou, že si nejsme tak cizí, jak by se mohlo zdát.

Limity tělesnosti ve filmu

PD 12/2022
Filmové médium zprostředkovává velkou škálu zážitků a pocitů, ale když přijde na tělesný dotek, je audiovize v koncích. Na druhou stranu dokáže film předat důležité myšlenky, které se s tématem tělesnosti pojí.

Haptická zkušenost

PD 12/2022

Tělo jako nástroj vztahu

Ondřej Fafejta, PD 12/2022
Někdy lidé zažívají něco, z čeho mají dojem, že je to neobvyklé. Zdá se jim, že druzí to nechápou. Jistě je dobré být vůči sobě kritický, ale zároveň je vhodné, abychom své i cizí prožitky, jakkoli zvláštní, přijímali a zkusili je respektovat. Více o této zkušenosti vypráví ONDŘEJ FAFEJTA.