Pečovat o vnitřní dítě

V současné době se téměř všichni cítíme zahlceni prací i každodenními starostmi a mnozí z nás pravidelně zažívají pocity osamocení, nejistoty nebo bezmoci. Jedním ze způsobů, jak tento problém vyřešit, je naučit se pečovat o své vnitřní dítě.

Fenomén vnitřního dítěte je známý v řadě psychoterapeutických škol a metody péče o toto vnitřní dítě jsou také součástí širší disciplíny rozvoje soucitu vůči sobě, na nějž se zaměřují vědecky ověřené programy jako Mindful Self-Compassion nebo Compassion-Focused Therapy. Soucit vůči sobě znamená vnímat a cítit své vlastní strádání a s laskavostí o něj pečovat. Již tato definice naznačuje, že se jedná o kapacitu, která je jakýmsi naším vnitřním rodičem –  milující matkou a bdělým otcem. Tito vnitřní rodiče pečují právě o vnitřní dítě, které se dá označit za jádro našich bolestí a úzkostí, ale zároveň je i skrytým potenciálem naší přirozené radosti a chuti do života.

Placená zóna