Online archiv

Kategorie: OSOBNÍ ROZVOJ

Uvědoměním ke svobodě

PD 6/2022
Gestalt psychoterapie považuje za ústřední motiv lidského bytí proces uspokojování potřeb ve vztahu s prostředím, tedy s lidmi, vysvětluje psychiatr Juraj Rektor. Názorně ukazuje, jak vypadá dialog s pacientem, a připomíná, že hlavním cílem terapie je uvědomění, které pacientovi přináší svobodu volby.

Výcvik v gestaltu

PD 6/2022
Chcete se stát gestalt terapeutem? Nabízíme stručný přehled možností a doporučení, jak na to.

Hraj všechno, jako kdyby to byl badminton

PD 6/2022

Gestalt terapie podle jejího zakladatele

PD 6/2022
Kniha Gestalt terapie doslova od Fredericka Perlse (1893–1970) není příručka, jež nás naučí praktikovat tento typ terapie. Jedná se však o působivý pohled na osobnost jejího zakladatele, který si liboval v konfrontaci s cílem probudit v druhém člověku autentický prožitek.

Hraj Fritze

PD 6/2022
Dvě ukázky z knihy Gestalt terapie doslova názorně ukazují, jak Frederick Perls neústupně a provokativně pracoval se svými klienty.

Co chcete, to můžete mít

PD 05/2022
Co nás v životě oslabuje? Jak v sobě aktivovat přirozené zdroje a nalézt naplnění? Hypnoterapeut Libor Činka odhaluje chybné myšlenkové vzorce a nabízí účinná řešení.

Proč se pohroužit do hypnotické relaxace?

PD 05/2022
V hypnóze se můžeme ponořit do relaxovaného stavu, který lze navodit specifickými sugescemi. Dochází ke zklidnění, snížení vnitřního napětí a dosažení přirozené rovnováhy. Přínosy hypnotické relaxace objasňuje klinický psycholog Martin Dlabal a uvádí působivý příklad z praxe.

Jsme tu, na malou chvíli

PD 04/2022

Vykročit z mlčení

PD 04/2022
Yvonne Poncet-Bonissol v knize Rodinná tajemství analyzuje mechanismus rodinných traumat a zkoumá různé cesty k osvobození.

Genealogie a hledání identity

PD 04/2022
Jak nám může pátrání po předcích pomoci v nacházení toho, kým jsme?

Válka na Ukrajině a holokaust

PD 04/2022
Lze se při pomoci uprchlíkům z Ukrajiny inspirovat dědictvím holokaustu? Co můžeme udělat pro to, abychom negativní dopad nynějšího ukrajinského konfliktu v budoucnosti omezili? A jaký vliv na mezigenerační přenos traumatu má mlčení? Místopředseda pražského Rafael Institutu Martin Mahler nabízí svou zkušenost.

Moudrost traumatu

PD 04/2022
Kanadsko-maďarský lékař a spisovatel Gabor Maté je uznávaný odborník, jehož otevřené srdce a neposuzující přístup mu umožňují empaticky se nořit na samé dno lidské bolesti. Dokumentární film Moudrost traumatu nabízí pohled na jeho názory a celoživotní práci.