Online archiv

Kategorie: OSOBNÍ ROZVOJ

Pomocí mindfulness k digitální svobodě

Michal Dvořák , PD 9/2023
Už víme, že nadměrná konzumace cukru způsobuje obezitu, cukrovku a další vážné choroby. Chceme-li se této poživatině vyhnout, stačí nepěchovat spíž sladkostmi. Při léčbě závislosti na alkoholu vyhodíme všechny lahve z domu. Ale co se závislostí na telefonu?

Regulace emocí založená na mindfulness

Miroslav Světlák , PD 7-8/2023
Jak setrvat s tím, co je? Jak přijmout nepříjemné prožitky, které k životu patří, vytvořit si nadhled a omezit tak utrpení? Klinický psycholog a psychoterapeut MIROSLAV SVĚTLÁK hovoří o tom, jak pocity vznikají, a nabízí cestu, jak s nimi zdravě zacházet.

Rozumět pravdivě

Tereza Králíčková, PD 6/2023
Některé jevy automaticky považujeme za pozitivní, zatímco jiné spadnou do kolonky negativních. Je vhodné se čas od času hlouběji zamyslet, na základě čeho rozlišujeme, co je dobré a co není. Pomůže nám to pravdivěji se orientovat ve světě i vlastním příběhu. Někdy se totiž stává, že určité prožitky vnímáme jako nepřijatelné a začneme je skrývat. Jak žít s nepříjemnými stránkami života, které k němu patří?

Komu můžu zlepšit den

Aneta Langrová, PD 4/2023
Často žijeme ve vleku událostí, reagujeme na vnější podněty. Život nám připadá prázdný. Možná však stačí jen změnit úhel pohledu a každodennost se nám ukáže v novém světle.

Život je pohyb

Tereza Králíčková, PD 4/2023
To, co nám dává smysl, může být různé. Proto je naším údělem smysl osobně hledat, nalézat, ztrácet a znova hledat. A kromě individuálního zakotvení je dobré uvědomovat si, že jsme součástí širších souvislostí a vztahů.

Z piedestalu do každodennosti

Adam Táborský, PD 4/2023
Hledání smyslu života se nám může zdát jako zvláštní kratochvíle, které se věnují badatelé na univerzitách, nebo jako nedosažitelný projekt pro vyvolené. Je to skutečně tak?

Smysl, touhy a sny

Šimon Grimmich, PD 4/2023
Člověk není kočka. Člověk je zvláštní tvor, protože mu zpravidla nestačí jen tak prostě žít. Klade si otázky po smyslu, někdy i po smyslu života vůbec. Nemůže si pomoct. Hledá.

Jsou škatulky užitečné?

Psycholožka PAVLA KOUCKÁ se s námi podělila o svou profesní zkušenost. V čem spatřuje přínos vývojového konceptu Erika H. Eriksona, jak si hledala cestu k teoriím Sigmunda Freuda a proč si myslí, že vývojové modely by neměly psychologa příliš svazovat?

Jak se stát moudrým člověkem

Psycholog a terapeut ONDŘEJ FAFEJTA přibližuje dvě vývojové teorie, které jsou v psychologii méně známé. První se soustředí na dosahování sociální zralosti, druhá na rozvoj postojů ke spiritualitě. Obě kladou důraz na vývoj dospělých a obě by mohly přispět k pochopení, proč některé jedince označujeme jako moudré.

Krize a nové začátky

PD 1/2023
Málokdo prožije život jako hladkou linku od narození do smrti – jsme nuceni čelit i utrpení a krizovým obdobím. Jak se k nim postavit a kde čerpat sílu, abychom mohli vykročit dál?

Pečovat o vnitřní dítě

PD 12/2022
V současné době se téměř všichni cítíme zahlceni prací i každodenními starostmi a mnozí z nás pravidelně zažívají pocity osamocení, nejistoty nebo bezmoci. Jedním ze způsobů, jak tento problém vyřešit, je naučit se pečovat o své vnitřní dítě.

Cítím, tedy jsem

PD 12/2022
Descartovo cogito ergo sum – myslím, tedy jsem – ignoruje tělesnost a má neblahý vliv na naši životní spokojenost. Je dobré si uvědomit mnohem původnější důkaz vlastní existence: prožitek sebe skrze smysly a emoce.