Online archiv

Kategorie: OSOBNÍ ROZVOJ

Jsou škatulky užitečné?

Psycholožka PAVLA KOUCKÁ se s námi podělila o svou profesní zkušenost. V čem spatřuje přínos vývojového konceptu Erika H. Eriksona, jak si hledala cestu k teoriím Sigmunda Freuda a proč si myslí, že vývojové modely by neměly psychologa příliš svazovat?

Jak se stát moudrým člověkem

Psycholog a terapeut ONDŘEJ FAFEJTA přibližuje dvě vývojové teorie, které jsou v psychologii méně známé. První se soustředí na dosahování sociální zralosti, druhá na rozvoj postojů ke spiritualitě. Obě kladou důraz na vývoj dospělých a obě by mohly přispět k pochopení, proč některé jedince označujeme jako moudré.

Krize a nové začátky

PD 1/2023
Málokdo prožije život jako hladkou linku od narození do smrti – jsme nuceni čelit i utrpení a krizovým obdobím. Jak se k nim postavit a kde čerpat sílu, abychom mohli vykročit dál?

Pečovat o vnitřní dítě

PD 12/2022
V současné době se téměř všichni cítíme zahlceni prací i každodenními starostmi a mnozí z nás pravidelně zažívají pocity osamocení, nejistoty nebo bezmoci. Jedním ze způsobů, jak tento problém vyřešit, je naučit se pečovat o své vnitřní dítě.

Cítím, tedy jsem

PD 12/2022
Descartovo cogito ergo sum – myslím, tedy jsem – ignoruje tělesnost a má neblahý vliv na naši životní spokojenost. Je dobré si uvědomit mnohem původnější důkaz vlastní existence: prožitek sebe skrze smysly a emoce.

Rozpouštět stigma

PD 10/2022
Výraz „normální“ odkazuje k variantě pojmu dobra – dobra schváleného společností. Dokáže však společnost v rámci svých norem adekvátně určit, co je dobré a co špatné? Vykročme ven z bludného kruhu odsudků a vyloučení. Přestaňme prohlubovat bolest.

Síla zranitelnosti

PD 10/2022
Jak vyjadřovat vlastní pocity a potřeby, aniž bychom v druhém člověku vyprovokovali nutkání se bránit? Vhodný způsob mohou představovat takzvané já-výroky. Jsou dobrou asertivní technikou, pokud se chceme prosadit a zároveň si udržet harmonické vztahy.

O psychoanalýze a mizení

PD 9/2022
Sami před sebou se zčásti skrýváme, nejčastěji proto, abychom se sebou vydrželi. Psychoanalýza se takovému subjektivnímu mizení pokouší předejít a obrací běh událostí opačným směrem. Právě v tom spatřuje MARTIN MAHLER jednu z jejích léčebných motivací.

Bolest vystřeleného šípu

PD 07-08/2022
Je neštěstí nedílnou součástí života? Můžeme se mu bránit? Je lepší být šťastný? Někdy si do cesty klademe překážky. Lze se tomu vyhnout?

Uvědoměním ke svobodě

PD 6/2022
Gestalt psychoterapie považuje za ústřední motiv lidského bytí proces uspokojování potřeb ve vztahu s prostředím, tedy s lidmi, vysvětluje psychiatr Juraj Rektor. Názorně ukazuje, jak vypadá dialog s pacientem, a připomíná, že hlavním cílem terapie je uvědomění, které pacientovi přináší svobodu volby.

Výcvik v gestaltu

PD 6/2022
Chcete se stát gestalt terapeutem? Nabízíme stručný přehled možností a doporučení, jak na to.

Hraj všechno, jako kdyby to byl badminton

PD 6/2022