Cesta do hlubin amazonského pralesa i vlastní duše

Čeští vědci uskutečňují výzkum v Jižní Americe mezi indiány, kteří užívají psychoaktivní nápoj ayahuasca. Jak se člověk cítí uprostřed nedotčené přírody a k čemu badatelé zatím dospěli?

Je to sedm let od chvíle, kdy tým mých kolegů z Národního ústavu duševního zdraví pod vedením MUDr. Tomáše Páleníčka získal grant od Nadačního fondu Neuron k tomu, aby realizoval výzkumnou expedici do srdce amazonského pralesa. Tam, kde žijí domorodé kmeny, které užívají ayahuascu. Tento nápoj nejčastěji vzniká kombinací dvou rostlin: liána banisteropsis caapi se speciálně upraví a vaří s listy keře chacruna, které obsahují DMT, látku mnohými přezdívanou „molekula duše“, kterou mají desítky let v hledáčku vědci z celého světa.

Hlavním záměrem výzkumných expedic je blíže poznat a popsat účinek ayahuascy, specificky užité v tradičním rituálním prostředí. Vědci se zaměřují hlavně na neurobiologickou aktivitu, synchronizace v mozku a dlouhodobé účinky nápoje na náladu a pocit pohody, vliv na souznění s přírodou a mezilidské propojení. Výstupem budou behaviorální a EEG studie.

K měření toho, co se v mozku děje, využívají výzkumníci nejmodernější technologie, konkrétně EEG přenosné přístroje, které vypadají trochu jako plavecké čepice vesmírné stanice z budoucnosti. Tyto čepice vyrobila firma ANT Neuro Franka Zanowa z Berlína, který se jejich zapůjčením nominoval na čestného člena všech minulých i budoucích výprav.


Expedice

Do dnešního dne proběhlo několik setkání, jež vedla k prolnutí světa vědeckého a domorodého. Patřila k nim i návštěva voleného prezidenta Ninawy z brazilského kmene Huni Kuin v Praze a také se realizovaly dvě expedice do Jižní Ameriky. První proběhla v roce 2019, kdy jsme navštívili malé městečko Santa Rosa do Purus na severu Brazílie ve státě Acre a poté centrum Mayantuyacu v Peru, které vede šaman Juan Flores z kmene Ašaninka.

Měla jsem možnost se první expedice zúčastnit jako členka filmového štábu režiséra Davida Čálka, který pro realizaci získal podporu fondu kinematografie a producentské společnosti Mimesis.Druhá expedice, kterou pro změnu podpořil Nadační fond pro výzkum psychedelik PSYRES a jejímž cílem bylo poznání účinku tradičního prostředí, ale i přístupu a rituálů těchto kultur spojených s užíváním psychedelik, proběhla v letošním roce a kolegové v jejím rámci opět navštívili spřátelené peruánské centrum, kde se s využitím ayahuascy léčí.

Placená zóna

Eva Césarová

vystudovala marketingové komunikace a adiktologii. Je spoluzakladatelkou České psychedelické společnosti a Nadačního fondu Sarava sloužícího k podpoře původních národů, například brazilských indiánů, a amazonského pralesa. Částečně působí v PSYRES, Nadačním fondu pro výzkum psychedelik a na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Organizuje akce s psychedelickou tematikou a veřejně působí jako hlas pokorného a uvědomělého přístupu k psychedelickým látkám. 

Více informací – mimo jiné o možnostech podpořit výzkum účinků ayahuascy v tradičním prostředí – na adrese www.psyres.eu.