Online archiv

Vydání: PD 11/2023

Psychedelika vytáhnou na světlo to, co potřebujeme vidět

PD 11/2023
V rozhovoru s psychiatrem VOJTĚCHEM CINKEM boříme mýty o psychedelikách jako spouštěčích psychóz i romantické představy západní společnosti o divokých šamanech z And, kteří žijí pouze spiritualitou.

Vzděláním k zodpovědné psychedelické péči

Rita Kočárová , PD 11/2023
Zkušenosti s látkami jako LSD, lysohlávky, ayahuasca, MDMA nebo ketamin má v Česku každý desátý člověk. Psychedelika zažívají renesanci, a proto je nezbytné, aby odborníci i veřejnost měli k dispozici kvalitní informace. Vzdělávání je klíčem k tomu, aby psychedelická zkušenost byla pozitivní a léčivá, nikoli zraňující či traumatizující.

Když zhořkne marmeládové nebe

Jitka Holasová, PD 11/2023
„... with tangerine trees and marmalade skies,“ zpívají The Beatles v hitu „Lucy in the Sky with Diamonds“, o kterém se hlasitě šeptalo, že je Lennonovým poetickým převyprávěním jeho psychedelického tripu. Koneckonců stačí přečíst velká písmena v názvu písně. Psychedelická zkušenost může přinést barevné výjevy, ale i hořkou příchuť a ponor do stínů.

Dát zkušenosti smysl v bezpečném prostoru

Katarína Klobušníková a Kristýna Brožová, PD 11/2023
Při užívání psychedelik, jejichž legalizace je až na výjimky v Česku zatím v plenkách, lidé často zakoušejí intenzivní stavy s velkým terapeutickým potenciálem i náročné prožitky. Je důležité, aby tyto zkušenosti byly správně začleněny do každodenního života. Bezpečné prostředí pro podporu takového léčebného procesu a redukci negativních dopadů nabízejí Skupiny psychedelické integrace.

Králičí nora do říše divů

PD 11/2023
STANISLAV MILOTINSKÝ je psycholog, psychoterapeut a zakladatel Psyonu, první kliniky v Evropě, která začala nabízet ketaminem asistovanou psychoterapii. Povídali jsme si o velkém léčebném potenciálu psychedelik, o překonávání předsudků i o tom, proč mohou mít lidé s užíváním psychoaktivních látek špatné zkušenosti.

Pacientovy patálie

Eva Césarová, PD 11/2023
„Ty pracuješ v psychedelickém výzkumu? A můžu se ho zúčastnit já?“ Věty, které opakovaně slýchám téměř vždy, když se zmíním o tom, že mým profesním tématem jsou psychedelika. Pokaždé si říkám, zda si lidé uvědomují, co to znamená stát se výzkumným subjektem.

Závislost jako volání po sebepřesahu

Michaela Susedíková, PD 11/2023
Upadnout do závislosti na alkoholu nebo jiných látkách lze například v reakci na trauma nebo v touze po celistvosti. Pomoc je dnes možné hledat v rámci inovativní terapie využívající psychedelika nebo u jihoamerických šamanů.

Velké účinky malých dávek

Jitka Holasová, PD 11/2023
Zostřená pozornost, hlubší napojení na celek světa, lepší výkonnost, ale i přemíra stimulace. Průkopníkem užívání nepatrných dávek halucinogenů byl švýcarský vědec Albert Hofmann a pozoruhodné zkušenosti má v tomto směru i řada obyvatel v dnešním Česku. Jak ovlivní mysl mikrodávky psychedelik?

Cesta do hlubin amazonského pralesa i vlastní duše

Eva Césarová, PD 11/2023
Čeští vědci uskutečňují výzkum v Jižní Americe mezi indiány, kteří užívají psychoaktivní nápoj ayahuasca. Jak se člověk cítí uprostřed nedotčené přírody a k čemu badatelé zatím dospěli?

Proč je umění důležité pro lidský mozek

Dominika Grygarová, PD 11/2023
Umění je specificky lidská aktivita, kterou provozujeme od paleolitu. Ačkoli se může zdát bezúčelná, nabízí důležitý způsob, jak poznávat svět, osvojovat si neotřelá řešení životních situací a rozvíjet otevřenost a sebereflexi. V Národním ústavu duševního zdraví probíhá výzkum, jenž využívá magnetickou rezonanci i psychologické metody.

Motýlí slet v muzeu zemědělství

Jana Šulistová, PD 11/2023
Kde jinde by se měly „slétat“ vysoce citlivé bytosti než v Národním zemědělském muzeu plném přírody, která lidi živí? V neděli 8. října 2023 se tu konala 1. konference Institutu pro vysokou citlivost. Účast byla hojná, přišli i muži!

Kykeon

Sandra Silná, PD 11/2023
Ať se dnes křesťanství jeví sebevíc maskulinní, na počátku sdíleného duchovního života, prožitku spojení s Bohem, byly ženy. Určité obrysy tehdejší praxe žijí v bohoslužbě i dnes a je dobré si je připomínat.