Účastnice rituálu

Psychedelika působí jako zesilovače nejrůznějších obsahů naší mysli. Zintenzivňují vztah s nitrem, ale i s lidmi, kteří psychedelickou zkušeností procházejí s námi. Jak vypadají skupinové rituály a jak se projevuje hlubší propojení mezi jednotlivými členy?

Před osmi lety jsem se ocitla na svém prvním psychedelickém rituálu. Skupina asi deseti lidí, které jsem neznala, mi tehdy zůstala cizí. Nepamatuju si nikoho, kdo tam byl. Můj prožitek by shrnuly tři věty – napila jsem se neznámého nápoje, asi za hodinu jsem ho „vrátila“ do kyblíčku a pak za líbezného zvuku foukací harmoniky usnula. Ráno, když přišel čas na sdílení, jsem neměla co říct. Chtělo se mi brečet. 

Odvezla jsem si nicméně domů jakýsi nový vnitřní klid a odhodlání otevřít dveře do svého nitra. Ostatní účastníci sdíleli barvité prožitky, emoce a uvědomění, přece si to všichni nevymysleli? 

Tak započalo moje mnohaleté navštěvování nejrůznějších skupinových rituálů a terapií, ceremonií, workshopů i pobytů. Postupem času jsem začala sledovat zajímavé souhry okolností v tom, v jakých skupinách se objevuji a co se v nich projevuje. O to více na těch psychedelických, kde jako by bylo možné na chvíli odhrnout mlhu, která každého z nás zahaluje a nedovoluje nám vidět jasně ani sebe, ani ostatní. Vždyť ve chvíli, kdy je mlha na chvíli pryč, můžeme zahlédnout střípky sebe i druhých a také sebe v druhých jasněji, až průhledněji. 


Intenzivnější bytí 

Psychedelika obecně působí jako zesilovače – zesilují naše niterné obsahy. Jinak řečeno – intenzita prožívání témat, před kterými zavíráme oči, otáčíme se na podpatku nebo je prostě jen ignorujeme, může být tak hutná, že už před sebou nemůžeme nic předstírat. Z mé zkušenosti však psychedelika nezintenzivňují spojení pouze s nitrem, ale i s vnější realitou. I pořádný údiv jsem v dospělosti opravdu prožila až v psychedelickém stavu vědomí. A stejně tak se zintenzivňuje pocit propojení s dalšími, s nimiž je zkušenost absolvována. Jako by jednotliví členové skupiny dohromady vytvořili komplexní a konzistentní celek, o jehož vzájemné propojenosti není nejmenších pochyb. 

V rituálech – psychedelických i nepsychedelických – se mi opakovaně stalo, že jsem na něco pomyslela a někdo jiný to udělal. Ať už šlo o zazpívání konkrétní písně, nebo naopak o ticho, o podání vody, přikrývky či povzbuzení, zavření okna anebo vyvětrání. V jistém ohledu se nám to někdy děje i v životě – na někoho pomyslíme a on nám zavolá, něco si přejeme a ono se to stane. Jenže v rituálech se to děje až nápadně často, jako by ten, kdo může, prostě uvedl přání druhého člověka do reality. 

Vzpomínám na jeden moment, kdy mě z náročného myšlenkového chaosu, dost nepříjemného zacyklení, zachránil zvuk převrhnuté sklenice, která klepla o kamennou podlahu. Náhoda. Jenže příště to bylo prásknutí okenice, jindy prudké zavření dveří. Ve chvíli, kdy jsem si pomyslela, že už nemůžu, přišla pauza. Vždycky v ten pravý čas. 

Možná to zní jako klišé, ale když se to stává znovu a znovu a ve chvílích, kdy to považujeme za „životně“ důležité, mysl nemá šanci to vysvětlit. 

Za hranicemi běžného chápání

Jsou to čtyři roky od mého prvního vision questu v lakotské tradici. Několik nocí bez jídla, vody a spánku posílených rituálem potní chýše a dodrženými pravidly původní tradice patří k nejvýznamnějším zkušenostem mého života. Aspekt skupiny je v tomto případě extrémně zajímavý, neboť účastníci jsou rozděleni na hledače vize a pomocníky. Podle tradice jsou propojeni skrze oheň rituálem potní chýše (indiánská sauna). Říká se, že ti, kdo pomáhají, jedí, pijí a spí za ty, kteří sedí v lese. V případě, že jedí, dávají jídlo i ohni, v případě, že pijí, pije pomyslně i oheň a s ním ti v lese. „Milá útěcha před čtyřdenním půstem,“ říkala jsem si, „to spíš účinkuje placebo efekt.“ K mému překvapení někteří účastníci při závěrečném sdílení popsali, jaké jídlo se v ten který den jedlo. Do jednoho se „trefili“ a rozum zůstal stát. 

Poslední noc v lese jsem pocítila nutkání zakřičet. Jako by se ve mně ozval rozkaz. Ten pocit byl opravdu extrémně naléhavý. Věděla jsem ale, že tam nejsem sama – většinou jsou účastníci rozeseti ve vzdálenosti asi sto dvě stě metrů od sebe –, a proto jsem to odmítla udělat. Byla hluboká noc, nechtěla jsem nikoho děsit. Udělalo se mi zle. Podnět křičet se ve mně ozval ještě intenzivněji. Vstala jsem, zamotala se mi hlava, ale zařvala jsem zplna hrdla. Připadala jsem si jako lev, který dává na vědomí, že to je jeho teritorium, a výrazně se mi ulevilo. 

Po návratu jsme sdíleli své prožitky. Většina účastníků zmiňovala poslední noc jako tu nejintenzivnější a její průběh dělili na dobu, než jsem zakřičela, a čas poté. Někteří křik vnímali jako ochranný, jiní jako posilující a tři lidé zmínili, že usínali a křik je probudil ve chvíli, kdy se cítili ohrožení. Někoho také vyděsil a pak se musel svému strachu postavit. 

Odkud přišla moje potřeba křičet? Zařičela jsem, protože jsem potřebovala něco uvolnit, anebo protože to potřebovali ostatní? 

Na vision questu se často mluví o tom, že ze skupiny se stává jeden organismus. Že pomocníci dělají právě to, co je třeba udělat. A udělá to vždycky ten, který k tomu má ty nejideálnější předpoklady a prostředky, jen nad tím nesmí přemýšlet. Mnohokrát jsem byla svědkem toho, jak někdo ani nestačil vstát, aby si něco podal, přiložil do ohně či vyslovil potřebu, protože již byla naplňována. V nějakém ohledu to připomíná symbiózu živých organismů na planetě, třeba mravenců anebo včel, které bezpodmínečně spolupracují a činí to, co je potřeba pro celek. To, co nás od nich odlišuje, je naše mysl, která často staví překážky do činnosti, jíž nerozumí, a tak mnohdy pohnutky k činu necháme odeznít a prostě si myslíme, že je to „blbost“. 


Skupina jako kýžená budoucnost psychedelické terapie

Ačkoli legální psychedelická psychoterapie probíhá v drtivé většině případů pouze jako individuální sezení, v undergroundu je naopak obvyklé, že psychedelickou zkušeností procházejí celé skupiny. Toto nastavení jednak kopíruje komunitní setkávání domorodých kmenů, jednak nabízí pro náš kontext mnoho výhod. 

Jednou z nich je propojení s dalšími lidmi, kteří si zvolili tento přístup a s nimiž pak člověk může svou zkušenost sdílet. I když prožitky, které se mnohdy nedají vyjádřit slovy, mohou člověka přiblížit jemu samému, může se stát, že od jeho okolí ho spíše vzdálí. Není divu, že klienti, kteří si procházejí individuální zkušeností, se poté cítí se svými prožitky osamoceni. Skupina, která společně prožije nějakou zkušenost přesahující každodenní skutečnost, obvykle dospěje k hlubšímu propojení a stmelení – v náročných chvílích si účastníci vzájemně dodávají odvahu už jen tím, že v tom člověk není sám, a to během „akce“ i po ní. 

V našem západním kontextu je zvykem sdílet svou zkušenost, své dojmy. Obvykle (a naštěstí) to není povinné, nicméně má to určité výhody. Mnohokrát se stane, že z příběhu někoho jiného pochopíme nové rozměry událostí, které se staly nám. Nejednou jsem měla možnost vyslechnout si postoj někoho, komu se stala situace stejná jako mně – jen v jiných kulisách, s jinými „herci“ divadla života, a přitom z opačné pozice. Rozšíření perspektivy o to, jak se mohl cítit ten druhý, je osvobozující. 

Velkou kvalitu skupiny můžeme najít i v prostoru, který otevírá, právě pro projevení niterných obsahů skrze interakce s druhými. Jako by nám uměli sehrát přesně to divadlo, které potřebujeme, aby se v nás něco probudilo a my si mohli odnést nějaké nové uvědomění, vhled. Jeden druhému tak můžeme být těmi nejlepšími učiteli. Pokud jsme si toho vědomi. 

Eva Césarová

vystudovala marketingové komunikace a adiktologii. Je spoluzakladatelkou České psychedelické společnosti a Nadačního fondu Sarava sloužícího k podpoře původních národů, například brazilských indiánů, a amazonského pralesa. Částečně působí v PSYRES, Nadačním fondu pro výzkum psychedelik a na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Organizuje akce s psychedelickou tematikou a veřejně působí jako hlas pokorného a uvědomělého přístupu k psychedelickým látkám. 

Více informací – mimo jiné o možnostech podpořit výzkum účinků ayahuascy v tradičním prostředí – na adrese www.psyres.eu.