Online archiv

Vydání: PD 1/2024

Řád, láska a víra v terapeutické komunitě

Johana Růžková, PD 1/2024
Co je v terapeutických komunitách nejdůležitější? Otevřená komunikace a demokratické principy, pravidla a sociální učení, nebo základní víra ve schopnost člověka změnit svůj život k lepšímu? Psychoterapeutka JOHANA RŮŽKOVÁ stručně mapuje historické souvislosti i současná filozofická východiska těchto specifických společenství.

Jaký vliv má jazyk na naše předsudky?

PD 1/2024
V rozhovoru se sociální psycholožkou SYLVIÍ GRAF se zaměřujeme na meziskupinové vztahy, působení předsudků a stereotypů a klíčovou roli jazyka v našem vnímání ostatních lidí.

Balintovské skupiny

David Holub, PD 1/2024
Zdravotnické profese nikdo moc nepřipravuje na to, jak se vypořádat s přívalem lidského utrpení, emočními nároky pacientů a tlakem na výkonnost. Schopnost empatie ztrácejí už medici na škole. Podle psychoanalytika DAVIDA HOLUBA, který vyučuje lékařskou psychoterapii, mohou pomoci balintovské skupiny.

Skupinová a týmová supervize

Bohumila Baštecká , PD 1/2024
Pojetí supervizí je řada. Představujeme reflektující rozvojovou supervizi, která je jedním z partnerských nástrojů pro situační stabilizaci a celoživotní rozvoj lidí a lidských skupin v pracovních souvislostech. Oproti dalším nástrojům, jako je třeba koučování, metodické vedení či budování týmového ducha, se supervize výsostně zaměřuje na reflexi pracovních vztahů, cílů a procesů.

Druhá šance ve společnosti

PD 1/2024
Jak vypadají vztahy v terapeutické komunitě? Čím jsou určovány? Co stálo na počátku reformy duševního zdraví? Se spoluzakladatelem Terapeutické komunity Sejřek JANEM SOBOTKOU rozebíráme specifika těchto společenství, jejich pravidla, duální diagnózy a na příkladu si ukazujeme, jak velkou moc má očekávání pracovníků ohledně klientova vývoje.

O emoční citlivosti z pohledu Pesso Boyden psychomotorické terapie

Jan Siřínek, PD 1/2024
Pesso Boyden psychomotorická terapie (PBSP) je psychoterapeutická metoda určená ke zmírňování vlivu negativních emočně vztahových zkušeností z dětství na život v dospělosti. Jejími objeviteli jsou Albert Pesso (1929–2016) a Diane Boyden Pesso (1929–2016), americký manželský pár někdejších výrazových tanečníků a choreografů. V pohybovém vyjadřování emocí nalezli principy, na jejichž základě vyvinuli originální způsob léčení vývojových deficitů a traumat. Následující text je ukázkou z připravované knihy přibližující tento způsob psychoterapeutické práce širší veřejnosti. Ukázka zběžně nastiňuje několik základních pojmů metody.

Terapeutické komunity

Martin Hulík, PD 1/2024
Novodobé terapeutické komunity, které u nás fungují po roce 1989, mají za sebou přes třicet let růstu a změn. Jaké jsou vývojové trendy těchto pobytových léčebných služeb?

Fenomén ženských kruhů

Kateřina Kramolišová, PD 1/2024
Kam se mohou obrátit ženy, které chtějí své osobní zkušenosti sdílet v čistě ženském kolektivu a cítit se uvolněně? Vhodnou terapeutickou možností jsou ženské kruhy.

Jak budovat komunitu

Ondřej Fafejta, PD 1/2024
Slovo komunita se může užívat ve smyslu skupiny lidí, kteří sdílejí určité místo nebo činnost. Avšak jako komunitu lze označit také stav skupinové dynamiky – atmosféru blízkosti, bezpečí a respektu. To se snaží zprostředkovat metoda Community Building, která sice nabízí vodítka, ale nikoli vůdce, který by vznik komunity zaručil. Komunitou se skupina stává právě proto, že to dělá vlastními silami.

Účastnice rituálu

Eva Césarová, PD 1/2024
Psychedelika působí jako zesilovače nejrůznějších obsahů naší mysli. Zintenzivňují vztah s nitrem, ale i s lidmi, kteří psychedelickou zkušeností procházejí s námi. Jak vypadají skupinové rituály a jak se projevuje hlubší propojení mezi jednotlivými členy?

Skupina jako domov

Adam Táborský, PD 1/2024
Někteří lidé odvozují domov od čtyř stěn, do nichž se pravidelně vracejí, jiní od přítomnosti své rodiny. Bezpečným prostorem vřelého přijetí však může být i skupinová terapie.

Místo trestu porozumění a soucit

PD 1/2024
V polovině října 2023 se v pražské Lucerně konala konference, na níž vystoupil i kanadský lékař GABOR MATÉ, který značnou část své profesní dráhy zasvětil zkoumání toho, jak prostředí a vazby v raném dětství ovlivňují kvalitu života v dospělosti. Na konferenci přišla i vládní zmocněnkyně pro lidská práva KLÁRA ŠIMÁČKOVÁ LAURENČÍKOVÁ, která se Matého přístupem inspiruje a v české společnosti se snaží realizovat důležité systémové změny.