Fenomén ženských kruhů

Kam se mohou obrátit ženy, které chtějí své osobní zkušenosti sdílet v čistě ženském kolektivu a cítit se uvolněně? Vhodnou terapeutickou možností jsou ženské kruhy.

V posledních letech se objevilo mnoho různých typů ženských skupin. Od těch odehrávajících se v prostředí byznysu až po ty „ulítlé“, ezoterické. Sama jsem se vedení ženských kruhů věnovala přes dvacet let, a tak se pokusím shrnout, o co v nich jde a proč jsou tak populární. 

Pokud jste ženský kruh nezažily, není snadné přenést jeho fungování do slov. Píšu nezažily s tvrdým y, protože muž může pochopitelně zažít něco podobného – a zároveň specificky odlišného – ve skupině čistě mužské. Pokud by se dostal k ženám, už to není ženský kruh. Nejde o to se mužů stranit, ale vytvořit takové prostředí, ve kterém se ženy cítí uvolněně, nestydí se a nebojí se mluvit o ničem, co je pro ně důležité. Totéž platí pro skupiny mužů bez žen. Muži mezi sebou vytvoří určitou intimitu, která je za přítomnosti opačného pohlaví nemožná.


Důvěra

Čím se liší ženské kruhy od „babince“, od větší či menší skupiny žen? Je to intimní setkání s určitými pravidly mluvení, naslouchání a vztahování se k ostatním ženám. Můžete narazit na mnoho různých variant – záleží na rámci a hodnotách, ze kterých vychází vedoucí. Některé kruhy mohou mít duchovní nebo mystické zaměření, jiné jsou tematické, věnují se různým oblastem života ženy (mateřství, partnerství a sexualitě, seberealizaci a sebehodnotě, cyklu plodnosti, leadershipu…) nebo se soustředí hlavně na propojení mezi ženami, vzájemnou podporu a duševní wellness.

Hlavní a nejdůležitější rozměr ženských kruhů je bezpečné prostředí, které vzniká díky souboru pravidel, jež se ženy zavazují dodržovat: veškeré osobní informace jsou důvěrné, účastnice mají respekt k vzájemné odlišnosti, naslouchají druhým bez přerušování, nedávají rady a mluví jen o vlastní zkušenosti. Aktivity jsou dobrovolné a ženy jsou za sebe, své emoce i chování zodpovědné. Pokud ve skupině není vytvořeno bezpečné a důvěrné prostředí, míjí se kruh účinkem, ztrácí svůj účel. A žádné množství věnečků ve vlasech, rozevlátých šatů, tarotových karet, krystalů ani svící to nemůže změnit.

Placená zóna

Kateřina Kramolišová

je psycholožka, terapeutka, lektorka a spoluautorka knihy Novodobé ženské rituály.