Online archiv

Kategorie: TERAPIE

Tři tváře důvěry

Pavel Nepustil, PD 12/2023
Psychoterapeut a klient se setkávají ve vesmíru důvěry, která je pro léčebný proces zásadní. Dynamický prostor vzájemného vztahu je životodárný a podle psychologa a terapeuta PAVLA NEPUSTILA má tři podoby: bezpečí, porozumění a lásku.

Žádný strom malovat nebudu!

Johana Růžková, PD 12/2023
V psychoterapii se často držíme názoru, že pomoci lze jen tomu, kdo si o to řekne a projeví náležitou motivovanost. Je to opravdu tak jednoduché? Jak přistupovat ke klientům, kteří podporu potřebují, ale nedokážou o ni „správně“ požádat?

Dotknout se vlastního života

Jan Šikl, PD 12/2023
Proč je důležité říct si o pomoc a jakou roli hraje v léčebném procesu nevědomí? Psychoanalytik a jungiánský analytik JAN ŠIKL se zamýšlí nad různými aspekty důvěry v terapii, nad významem raných vazeb i možností zraněné vztahy uzdravit.

Péče o duši a vězení těla

Adam Borzič, PD 12/2023
O takzvaném únavovém syndromu se kvůli pandemii začalo více mluvit. Odhaduje se, že až padesát procent pacientů s dlouhým covidem může mít klinickou verzi této nemoci. Neexistuje přitom účinná léčba ani veřejný zájem. Jak se tito lidé cítí a jak jim může pomoct psychoterapie?

Terapie tmou

Jitka Holasová, PD 12/2023
Na pár dní se schovat do naprosté tmy, jen se svými pocity, myšlenkami a vzpomínkami. V některých tato představa vzbudí strach, v jiných volání. Jaký má tma vliv na náš mozek? A pro koho vhodná není?

Etika v psychoterapii

Dominika Čechová, PD 12/2023
Psychoterapeutické služby jsou důležitou preventivní i léčebnou součástí našeho života. V poslední době ale slýcháme o kauzách zásadního porušení důvěry ve vztahu mezi lékařem a pacientem či terapeutem a klientem. Dochází ke zneužívání pozice moci nebo k duálním vztahům. Jaká jsou klíčová etická pravidla, na nichž pomáhající profese stojí?

Dát zkušenosti smysl v bezpečném prostoru

Katarína Klobušníková a Kristýna Brožová, PD 11/2023
Při užívání psychedelik, jejichž legalizace je až na výjimky v Česku zatím v plenkách, lidé často zakoušejí intenzivní stavy s velkým terapeutickým potenciálem i náročné prožitky. Je důležité, aby tyto zkušenosti byly správně začleněny do každodenního života. Bezpečné prostředí pro podporu takového léčebného procesu a redukci negativních dopadů nabízejí Skupiny psychedelické integrace.

Pacientovy patálie

Eva Césarová, PD 11/2023
„Ty pracuješ v psychedelickém výzkumu? A můžu se ho zúčastnit já?“ Věty, které opakovaně slýchám téměř vždy, když se zmíním o tom, že mým profesním tématem jsou psychedelika. Pokaždé si říkám, zda si lidé uvědomují, co to znamená stát se výzkumným subjektem.

Závislost jako volání po sebepřesahu

Michaela Susedíková, PD 11/2023
Upadnout do závislosti na alkoholu nebo jiných látkách lze například v reakci na trauma nebo v touze po celistvosti. Pomoc je dnes možné hledat v rámci inovativní terapie využívající psychedelika nebo u jihoamerických šamanů.

Narativní terapie

Markéta Závěrková, PD 10/2023
Naše životy jsou příběhy. Skrze tyto příběhy se definujeme. Prezentujeme jimi své zkušenosti, ukazujeme na své hodnoty, prozrazujeme svá přání a svěřujeme se s tím, co nás trápí. Negativní zkušenosti podněcují problémy, ale problémy nejsou lidé. V terapii zkoumáme člověka a jeho problém odděleně, budujeme alternativy a rozvíjíme preferovanou identitu – to, co je „k žití“.

Důvěra v dospívání

Pavel Nepustil, PD 10/2023
Jaké možnosti skýtá model vycházející z narativní a systemické terapie nazvaný Otevřený dialog při práci s rodinou, v níž se objeví neobvyklé a ohrožující projevy chování dospívajícího?

Poetoterapie jako řízené pohlazení duše

Pavel Svoboda, PD 10/2023
Poetoterapie je všudypřítomný fenomén, který obklopuje i ty z nás, kteří o tom zatím nevědí. Básně jsou nevysvětlitelné a rozumem nezachytitelné a právě to je část jejich léčivého potenciálu. Když přijmeme jejich hudebnost, rytmičnost a nesmyslnost, mohou nám v životě i v terapii přinést radost a otevřít nové obzory.