Online archiv

Kategorie: TERAPIE

Terapie dospělých s ADHD

Kathleen Geaney, PD 6/2024
Ačkoli mnoho lidí chápe ADHD u dospělých jako jakousi „moderní“ diagnózu nebo dokonce výmluvu, je to neurovývojová porucha spojená s abnormalitami nervového systému. Lidé s ADHD však mají i řadu silných stránek, o nichž se příliš nemluví. Jaká témata je dobré v terapii otevřít a jak dodat klientům naději?

Hluboký účinek skupinové terapie

Jitka Holčapková, PD 6/2024
Jak může člověk s ADHD lépe poznat sám sebe a zjistit, co potřebuje ke spokojenějšímu životu? Na to se ptá lékařka a psychoterapeutka JITKA HOLČAPKOVÁ, podle níž dynamika skupinového procesu poskytuje klientkám a klientům intenzivnější pocit přijetí a sounáležitosti než individuální sezení.

Přírodní ritalin?

Adam Táborský, PD 6/2024
Příroda může snižovat naši těkavost a obnovovat u nás pozornost. Stále se nám dostatečně nedaří tento prvek zařazovat do psychosociální péče, i když důkazů pro prospěšnost takového kroku je mnoho.

Mám, nemám, potřebuji?

Dominika Čechová, PD 6/2024
Mnoho klientů má pocit, že diagnóza a následná medikace jsou jedinou cestou, jak si pomoci a dát se zase do pořádku. Ale je to opravdu tak?

Psychoterapie a queer lidé v Česku

Miroslav Šubrt, PD 5/2024
Pokud člověk profesionálně pracuje s lidmi, měl by počítat s tím, že má pravděpodobně určité předsudky, které mohou s prožíváním některých jeho klientů a klientek kolidovat. Je tedy namístě vlastní zažité normy reflektovat, aby všichni dostávali plnohodnotnou péči.

Transgender identity v dnešní době

Tomáš Kufa, PD 5/2024
Ve světě, který je stále více definován svou rozmanitostí a složitostí, může být obtížné orientovat se v současné debatě o genderu. Psycholog TOMÁŠ KUFA nabízí stručný pohled do tematiky.

Trans identita a nebinarita u dětí a dospívajících

Pavel Turčan, PD 5/2024
V poslední době se častěji setkávám s názory lidí, kteří jsou vyděšení z toho, kam se to dnešní svět řítí, že dříve byly všechny děti „normální“. Dnes aby se už člověk bál někoho oslovit, a když to takto půjde dál, vymřeme. Jsou to ale zbytečně alarmující obavy, říká sexuolog PAVEL TURČAN.

Zranitelnost jako klíč k srdci

Adam Borzič, PD 5/2024
Spiritualita může přispívat k duševní integritě a celistvosti. Je-li vědomá a svobodná, vede k hlubšímu a plnějšímu prožívání a rozvíjí v nás kvality moudrosti, laskavosti a soucitu. Podmínkou zdravé duchovnosti je však odvaha přijímat náročné emoce, které odhalují naše slabá místa.

Kdo jsem?

Marek Preiss, PD 5/2024
Vytvoření stabilní identity je předpokladem pro zdravou osobnost. Co když je však vývoj člověka zasažen traumatem, jak tomu bylo například u obětí holocaustu a jejich potomků? A je možné i s narušenou identitou uspět a pomáhat ostatním?

Bezmezná podpora

Dominika Čechová, PD 5/2024
Psychoterapeutky a psychoterapeuti by podle DOMINIKY ČECHOVÉ neměli vždy slepě následovat aktuální přání svých klientů. Měli by vytvářet bezpečný a pevný prostor, kde klienti mohou své potřeby, tendence nebo fantazie rozvíjet a hledat možnosti, jak a jestli je v životě realizovat.

Smrt dítěte v rodině

Zuzana Hrušková, PD 5/2024
Úmrtí dítěte bylo v naší společnosti donedávna tabu. V posledních letech se však toto bolestné téma otevírá a také odborníci z pomáhajících profesí hledají nové a účinnější způsoby, jak pozůstalé podporovat.

Bolest jako nedoceněná pomocnice

Dominika Čechová, PD 4/2024
Fyzickou a psychickou bolest většinou vnímáme jako nepřítele a chceme se jí zbavit. Někdy je užívání tišících léků nezbytné, ale v řadě případů je prospěšnější snažit se s trápením setrvat a nepříjemnému stavu porozumět.