Online archiv

Kategorie: TERAPIE

Problémy po pandemii

Máme za sebou jedno z nejtěžších období v novodobé historii, pandemii covidu-19. Následky opatření, která měla tuto krizovou situaci zmírnit, si stále vybírají svou daň. Z pohledu možného narušení psychického zdraví jsou v této souvislosti nejohroženější adolescenti.

Sdílet tíhu, kterou neseme

Mladou generaci zatěžují každodenní starosti, břemena minulých pokolení i celosvětové výzvy přesahující daleko do budoucnosti. Navíc jsme všichni plní vnitřních rozporů, s nimiž musíme pracovat. Důležitým krokem k úlevě může být vzájemné sdílení slabin a nezdarů.

Terapie ve stínu války

Psychoterapeutka VĚRA ROUBALOVÁ KOSTLÁNOVÁ pracuje s uprchlíky už třicet let. V současnosti nabízí supervize například ukrajinským psycholožkám, které k nám přivedla válka a ony tu teď pomáhají svým traumatizovaným krajanům.

Jak najít dobrého psychoterapeuta

Neexistuje žádný zákon, který by jasně definoval, co vlastně psychoterapie je, kdo ji může vykonávat a jaká odborná průprava je potřeba. Jak se v nabídce péče o duševní zdraví zorientovat? DOMINIKA ČECHOVÁ nabízí několik užitečných doporučení.

Emoční abeceda

PD 2/2023
Současná doba upřednostňuje rozumová řešení na úkor emočního prožívání. Pro pochopení sebe i ostatních je však důležité, abychom své emoce znali a dokázali s nimi pracovat. Při mapování niterných procesů nám může pomoci jazyk.

Boj s bezmocí

PD 2/2023
Klientům pozorně naslouchají. Neskočí jim do řeči, ani když mluví o velmi zvláštních věcech. Tváří se, že je chápou. Ale opravdu jsou tak nad věcí? Nebo jen umí dobře předstírat? O tom, co trápí české psychoterapeuty a psychoterapeutky, píše v nové rubrice DOMINIKA ČECHOVÁ.

Ještě k terapii pevným objetím

PD 2/2023
Metoda Jiřiny Prekopové je mladý směr, který stále čeká na to, aby byl zařazen mezi uznávané psychoterapeutické postupy. Zastánci této metody reagují na článek profesora Zbyňka Vybírala.

Svoboda rozhodnout se

PD 1/2023
Co vše obnáší psychoanalytická situace? Jaký je vztah mezi analyzandem, tedy klientem, a analytikem? Jak moc je při psychoanalýze důležitá teze „poznej sám sebe“? Tyto i další koncepty přibližuje ROMAN TELEROVSKÝ.

Proč není metoda pevného objetí psychoterapií?

PD 12/2022
Takzvaná terapie pevným objetím není systematický terapeutický přístup, přestože tak byla a dodnes někdy je nabízena. Jde o techniku, která je v určitých případech použitelná, avšak psychoterapie je něco jiného, vysvětluje profesor ZBYNĚK VYBÍRAL.

Chvalme se za to, co je na nás krásné

PD 12/2022
Zdravý vztah k vlastnímu tělu je nezbytnou součástí duševní pohody. Pokud si svého těla nevážíme a nenasloucháme jeho potřebám, ubližujeme si. Jenže potíže s přijetím těla téměř vždy pramení v psychice. Zkusme po malých krůčcích změnit své vnitřní nastavení.

Hledání rovnováhy

PD 11/2022
Toužíme zažívat smysluplnost, úspěch a radost ve všech oblastech života: v práci, v rodině, s přáteli i ve vztahu k sobě samým. Občas se to nedaří a nás napadá, že s tím nejde nic udělat, že nemáme na výběr. Je to skutečně tak?

Tajemství vůle

PD 9/2022
Všechno na světě můžete chtít, jenom nemůžete chtít, aby se vám chtělo, řekl filozof Schopenhauer. Pokud je tato věta pravdivá, šikovně odpovídá na otázky, proč nemůžeme někoho k něčemu jednoduše donutit a proč nám vůle poskytuje kontakt s něčím, co nás přesahuje.