Co žena potřebuje, aby mohla v dnešním světě žít přirozeně a zůstat sama sebou? Jak podpořit vlastní ženské zdraví a sebevědomí? Odkud čerpat zdroje energie, moudrosti i síly?

Přestože jsme jako ženy získaly tolik svobod, ve vztahu k sobě samým mnohdy už tak svobodné nejsme. Denně se ve své poradenské a terapeutické praxi setkávám s ženami, které jsou velmi sebekritické, kladou na sebe příliš vysoké nároky, mají sklony k podceňování a sebeobviňování. Vídám mnoho takových, které odmítají své tělo, žijí v kolečku neustálého porovnávání se a přehlížejí svou vlastní jedinečnost.

Jako ženy se bojíme ukázat ve své plné autenticitě, abychom v očích ostatních náhodou nebyly „moc, nebo málo“. Stále někomu něco dokazujeme, protože si podvědomě myslíme, že si nezasloužíme lásku. Samy sebe kolikrát řadíme až na poslední místo.

Cyklický proces hledání použitelné, naplňující, moderní ženské identity nás provází po celý život. Slavná, stále znovu vydávaná kniha o této pouti HRDINKA V NÁS, obohacená mnoha konkrétními příběhy, pracuje s jungovskými archetypy, mýty a sny. Vyšlo také jako e-kniha.

Vztah k vlastnímu ženství je součástí naší identity a promítá se do stavu našeho duševního, fyzického i reprodukčního zdraví. Ovlivňuje naše sebevědomí, vztah k tělu, naše mezilidské vztahy, dotýká se intimity, sexuality i spirituality. Na individuální i kolektivní úrovni si v těchto oblastech neseme nejrůznější zranění, která nám brání žít naplněný život. 

Ženství jako zdroj sebedůvěry a úcty k sobě

Věřím, že důležitým klíčem ke zdraví, spokojenosti a rovnováze je sebepoznání. Nemusíme následovat vnější hlasy o tom, jak máme jako ženy žít, stačí se vypravit na cestu k sobě, do vlastního nitra. Když se vydáme na průzkum své duše, můžeme proniknout i k nejvlastnější ženské podstatě a dopřát jí růst a rozkvět. Začínáme tak žít svou pravdu vycházející z toho, kým skutečně jsme a co je s námi v souladu. Přebíráním zodpovědnosti do vlastních rukou získáváme sílu vědomě tvořit svůj život. Stáváme se hrdinkami vlastního příběhu.

Cesta každé ženy je jedinečná, proto je třeba respektovat různorodost každé z nás. Přirozeně na své pouti životem hledáme průvodkyně, které nám ukazují cestu k nalezení vlastní síly. Vzory, jež nám společnost nabízí, nám ale nemusí být vlastní. Tvarují nás různé autority, instituce a reklamy, které často podporují spíše mužské představy o ženě. Důsledkem tisíců let v podřízenosti jsme se naučily odevzdávat nejzákladnější aspekty ženské síly, potlačovat silné emoce, svou intuici i smyslnost (psáno se vší úctou k mužům). Chceme-li jako ženy žít vědoměji, můžeme si na pomoc přizvat obrazy velkých a zkušených žen. Kde je hledat?

Placená zóna

Klára Ulmannová

Autorka je psycholožka a frekventantka psychoterapeutického výcviku v daseinsanalytickém směru. Inspiruje ji rovněž jungiánský přístup, konkrétně práce s ženskými archetypy. Poskytuje individuální poradenství, terapie a pořádá semináře pro ženy zaměřené na podporu jejich duševního a reprodukčního zdraví.