Jedinou jistotou je nejistota

Pochybujete o svých rozhodnutích a trápí vás nutkavé myšlenky? Toužíte věci opakovaně kontrolovat? Kniha Martina N. Seifa a Sally M. Winston nazvaná Proč jsem si nekoupil jinou knížku? Jak ven z neustálého zpochybňování je výborným pomocníkem pro úzkostné lidi, kteří hledají řešení.

To věčné rozhodování! Někdy volíme spontánně, jindy uvažujeme o tom, jak tím ovlivníme sebe i ostatní. Přemýšlíme, rozjímáme… a občas je těch úvah tolik, že se pochybnosti obracejí proti nám. 

V momentech nejistoty nám může pomoci vstřícný a konstruktivní text Proč jsem si nekoupil jinou knížku? Jak ven z neustálého zpochybňování. Autoři se zabývají problematikou jistoty a nejistoty v našem každodenním životě i všudypřítomnou nutností se rozhodovat. Kniha se primárně zaměřuje na odchylky, nesrovnalosti až patologie a poukazuje na to, že často hledáme absolutní jistotu. Text může pomoci při řešení obsedantně kompulzivní poruchy, pokud si jedinec diskutabilní situace uvědomuje a jeho stav nevyžaduje profesionální intervenci. 

Za výchozí premisu popisovaných, analyzovaných a hodnocených situací lze považovat „nevypnuté hořáky“, doslovné i metaforické. Řetězení neproduktivních až destruktivních úvah, vracení se k situaci v myšlenkách i v prostoru, obsedantní kontrolování, tak lze shrnout hledání efemérní jistoty. 

Placená zóna