Nejčastější chronická choroba českých dětí

Epilepsie, dříve zvaná padoucnice, je jedno z nejdéle známých onemocnění mozku, o němž věděli už před čtyřmi tisíci lety v Mezopotámii. Projevuje se nejčastěji poruchou vědomí a svalovými křečemi v důsledku záchvatovitých poruch elektrické aktivity mozku, kdy dochází k nerovnováze mezi tlumící a budící aktivitou neuronů.

Tímto onemocněním trpí odhadem jedno procento lidí na světě, tedy asi šedesát pět milionů lidí. V České republice je to zhruba sto tisíc lidí, nejčastěji děti nebo senioři. Nějakou formu epileptického záchvatu prodělá v životě 5–10 % všech lidí, kteří se dožijí osmdesáti let – a nejde přitom o epilepsii. 

O epilepsii mluvíme až tehdy, pokud pacient prodělá jeden až dva nevyprovokované epileptické záchvaty za čtyřiadvacet hodin. Toto onemocnění vzniká jako důsledek řady příčin – úrazu hlavy, genetické dispozice, dlouhodobého nevyspání, hladovění, infekčního onemocnění, u starších pacientů i mozkového nádoru či cévní mozkové příhody. 


Jak se projevuje

Tzv. fokální epilepsie postihuje určité ložisko v mozku. Nejčastěji jde o vrozenou poruchu vývoje mozkové kůry, porodní trauma s krvácením, mozkový nádor nebo místní nedostatek kyslíku v důsledku úrazu či mozkové příhody. Jindy se jedná o generalizované postižení celého mozku s bezvědomím a nápadnými křečemi celého těla i dýchacích svalů a bránice. Pokud tento stav trvá déle než pět minut, nazýváme ho epileptický. Trvá-li více než třicet minut, může vést k poškození mozku nebo ohrožuje pacienta na životě. Naštěstí k takové situaci dochází jen velmi vzácně.

Ne všechny stavy svalových křečí jsou ale automaticky epilepsií. A ne každá epilepsie je provázena křečemi celého těla. V kojeneckém věku vídáme křečové stavy, které provázejí horečnatá onemocnění (tzv. febrilní křeče). Někdy se epilepsie projevuje migrénami, zvracením a ztrátou vědomí. V dětském věku je častá a dobře léčitelná ložisková epilepsie, která tvoří až 20 % dětských epilepsií. U tří- až devítiletých dětí se projevuje krátkými křečemi obličejových svalů a ruky. Dětské epileptické absence, tedy stavy zahledění a výpadku pozornosti, naopak mohou dlouho unikat pozornosti vychovatelů. 


Placená zóna

Kateřina Cajthamlová