Dvě ženy s jednou duší

Jedním z nejpodivuhodnějších mezilidských vztahů je sourozenectví, v němž zvláštní místo zaujímají dvojčata. K těm nejvýznamnějším v českých dějinách umění patří Květa a Jitka Válovy, které se narodily roku 1922 v Kladně, kde strávily většinu svého života. Společně žily v malém domku se zahradou, kde sdílely ateliér. Svůj život zasvětily tvorbě, neprovdaly se a zůstaly bezdětné. Stály povětšinou stranou, nepodléhaly dobovým trendům a vzdorovaly nejrůznějším vnějším tlakům. Základní etické hodnoty, které jejich specifický expresivní projev vyjadřoval, se opíraly o archetypální motivy reflektující jak křehkost a tíhu lidské existence a obecně lidské zkušenosti, tak primární lidské porozumění a soucit.

Placená zóna