Umění pro život s využitím umělé inteligence

Napřed vymyslela sociálně-umělecký experiment Triangl, který propojuje lidi napříč společností, nyní se věnuje umělé inteligenci a využívá ji při terapii. MAGDALENA WESTMAN popisuje své zkušenosti s chatbotem i novými metodami tvorby obrazů.

Většina klientů, se kterými jsem se v průběhu své desetileté arteterapeutické práce setkala, se mi svěřovala, že pro ně byla školní výtvarná výchova nejvíce stresujícím předmětem a že malovat neumí. Věděla jsem, o čem mluví. Byl to také můj případ. Jelikož jsem ale cítila permanentní vnitřní naléhavost projevovat se i obrazy, hledala jsem alternativní způsoby, které by umožňovaly jak mně, tak později mým klientům vyjadřovat se obrazem s radostí a bez stresu.


Chatbot GPT

Ke zformulování Projektu LAIK mě před časem vyzvala koordinátorka Místní akční skupiny Brdy-Vltava, která má na starosti aktivity podporující rozvoj vzdělávání dětí a mládeže. Projekt se jí líbil a navrhla uspořádat workshop pro učitele. Během přípravy powerpointové prezentace jsem využila konverzační nástroj umělé inteligence Chatbot GPT a položila mu tři otázky. Zaprvé, jak bych měla strukturovat přednášku o malování s využitím AI pro učitele výtvarné výchovy, zadruhé, jak pro učitele společenských věd, a zatřetí, jak pro arteterapeuty. Odpovědi, které mi chatbot poskytl, byly obecnějšího rázu, leckdy se překrývaly, ale dotkly se některých zásadních témat. 

Chatbot GPT opakovaně zdůrazňoval potřebu diskuze, hledání odpovědí na otázky typu: jak může AI ovlivnit výtvarnou výchovu a jak by mohli učitelé přizpůsobit svůj přístup, aby využili příležitosti, které AI přináší. Jak může AI ovlivnit výtvarné umění? Co přináší a co naopak omezuje? Chatbot GPT navrhoval debaty o etických otázkách, jako je například autorství a hodnota uměleckých děl. Vícekrát se objevilo téma autenticity a kreativity. 

Placená zóna

Magdalena Westman

pracuje s lidmi s mentálním, fyzickým, psychickým nebo kombinovaným handicapem. Je autorkou metody kolektivního malování Triangl, jejímž cílem je propojování lidí napříč společností. Nově pracuje s předškolními a školními dětmi a s Projektem LAIK. Na podzim jí vyjde kniha s názvem Arteterapie – Od individuální zkušenosti ke kolektivním souvislostem. Je členkou České arteterapeutické asociace.