Online archiv

Vydání: PD 5/2023

Arteterapie

Marie Gabriela Lhotová , PD 5/2023
Arteterapii lze definovat dvojím způsobem. V širším pojetí byla vnímána jako psychoterapeutická disciplína, která využívá jakékoli formy umění, například hudbu, tanec, divadlo, poezii, prózu či výtvarný projev. Dnes ji chápeme jako terapii výtvarnými prostředky. Jako nadřazený pojem pro všechna odvětví se používá označení umělecko-kreativní terapie.

Jiný odstín hlasu

PD 5/2023
DANIELA VODÁČKOVÁ se dlouhodobě věnuje krizové práci a psychoterapii, ale zároveň zpívá starou hudbu a píše básně. Není tedy náhoda, že v rozhovoru mimo jiné vypráví o tom, co tyto dva světy – psychologii a umění – spojuje.

Mandaly podle C. G. Junga

Adam Borzič, PD 5/2023
V Jungově hlubinné psychologii hrají mandaly neboli univerzální kruhové obrazce významnou roli. Jako výtvory pacientů často vycházejí z nevědomí a v terapii reprezentují různé fáze vnitřní cesty k celistvosti.

Řekni to tancem

PD 5/2023
MARTINA VÁVROVÁ se věnuje tanečně-pohybové terapii, jejímž prostřednictvím vede klienty k sebepoznání. Základními principy této psychoterapeutické metody jsou kreativita, bytí s druhým člověkem, přijetí, naslouchání, pohyb a hra.

Umění pro život s využitím umělé inteligence

Magdalena Westman, PD 5/2023
Napřed vymyslela sociálně-umělecký experiment Triangl, který propojuje lidi napříč společností, nyní se věnuje umělé inteligenci a využívá ji při terapii. MAGDALENA WESTMAN popisuje své zkušenosti s chatbotem i novými metodami tvorby obrazů.

Symbol cesty v psychoterapii

Jan Šikl, PD 5/2023
Obrazy, symboly a otázky míří z člověka před člověka, ze subjektu do světa. Jsou to předobrazy vyjití ze sebe a sebepřekročení. Propojují naše nitro a vnější realitu. Jedním takovým obrazem je i cesta, symbol přesahu i vnitřního setkání se sebou, metafora proměny a duševního zdraví.

Svoboda na cestách

Tereza Králíčková, PD 5/2023
Roadtrip nabízí prostor k tomu, abychom obnovili vztah se sebou i s blízkými v neobvyklých podmínkách a nečekaných situacích. Musíme však být odvážní a otevření tomu, co přijde.

Stavební kameny

Dominika Čechová, PD 5/2023
S každým novým klientem nebo klientkou se objevuje nový člověk, kterého lze v terapii rozebírat a analyzovat. Celkový obraz však často psychoterapeutům uniká. Jaké jsou hlavní předpoklady úspěšného procesu léčby?

Nový pohled na psychologii v architektuře

PD 5/2023
KAREL SMEJKAL touží vychovávat generaci architektů, která se při tvorbě nebude spoléhat jen na nezbytnou odbornou průpravu, ale i na psychologické dovednosti. Na Českém vysokém učení technickém v Praze založil předmět, který se zatím nevyučuje na žádné jiné technické univerzitě na světě.

Přijmout své chyby

Sandra Silná, PD 5/2023
Je důležitá dokonalost, na níž tak často lpíme, nebo láskyplné přijetí? K léčivé proměně vnímání sebe a světa pomáhají podle husitské farářky nejen biblické příběhy, ale i umění, například hudba.

Být jako kámen, ale bez tíhy

Šimon Grimmich, PD 5/2023
Jako dítě jsem záviděl dospělým, kteří měli tlusté diáře v kožených deskách. Důležitě nad nimi vysedávali, zapisovali a škrtali a každý den měli tak důkladně rozplánovaný, že na stránce nezůstávalo volné místo. Později jsem obdivoval přátele, kteří používali Google kalendář a každý den se jim tam střídala nejrůznější barevná políčka. Život působil pestře, naplněně a důležitě.

Uvolnit se do kreativního procesu

Šimon Grimmich, PD 5/2023
Převádět pocity do fyzického pohybu a zaznamenávat je. Soustředit se nikoli na výsledek, ale na proces. Na vznik obrazů, které nejsou jen výtvarným vyjádřením, ale otiskem naší vnitřní svobody a nejhlubší podstaty.