Podpora vnitřní motivace u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami čelí ve svém vzdělávacím procesu mnoha výzvám. Proto je potřeba zaměřit se na jejich specifické potřeby a podpořit jejich vnitřní motivaci. Ta má ve vzdělávání klíčovou roli, neboť motivované děti jsou otevřenější k učení, aktivněji se účastní výuky a dosahují lepších výsledků.

Placená zóna

-red-