Online archiv

Autor: -red-

Školka z Dolní Kalné vyhrála čističku vzduchu

-red-, 2022_01

Aktualizace školního řádu v dopadech covidu-19

-red-, 2022_01
Školní řád patří mezi nejdůležitější, klíčové dokumenty školy. Oblast práv a povinností je zde vytyčena pro všechny účastníky výchovně-vzdělávacího procesu. V minulosti přinesla zásadní změny například aplikace vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Environmentální výchova propojená s výtvarnou výchovou

-red-, 2022_01

Trénink empatie

-red-, 2022_01

Rodičovské vyhoření

-red-, 2022_01

Centra aktivit v programu Začít spolu

-red-, 2022_01
Centra aktivit jsou součástí uceleného didaktického vzdělávacího programu Začít spolu. Co vlastně jsou Centra aktivit? Jak vypadají, co je jejich smyslem a účelem z pohledu vzdělávání dětí a jak podporují jejich rozvoj?

Speciální pedagog a zápis předškoláků se SVP do 1. ročníku

-red-, 2022_01
Speciální pedagog sehrává během screeningu předškoláků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) při zápisu do 1. ročníku důležitou roli. Jaká je dobrá praxe v pražské Základní škole Lyčkovo náměstí v Praze?

Adaptace a samostatnost

-red-, 2021_10
Září a říjen v Mozaice je ve jménu adaptace a samostatnosti. Na úspěšný začátek nových dětí myslíme už v červnu po přijetí do MŠ adaptačním programem. Rodiče s dětmi mohou po domluvě odpoledne školku navštívit, pohrát si s budoucími kamarády, obeznámit se s prostředím tříd a školní zahrady.

Zlozvyky se naučíme hned

-red-, 2021_10

Máme mlsné jazýčky

-red-, 2021_10

V naší školce jíme i očima aneb I paní kuchařky jsou součástí vzdělávacího procesu

-red-, 2021_10
Naše mateřská škola s neoficiálním názvem „Abeceda“ je součástí velkého komplexu Mateřské školy Chomutov. Jsem ráda, že nejen učitelé, ale i provozní personál – domovnice a kuchařky – jsou nedílným článkem celého řetězu potřebných lidí, kteří zajišťují chod školy.

Projekty v mateřské škole

-red-, 2021_10
V praxi mateřských škol se setkáváme se situací, kdy učitelky deklarují využívání projektových metod při vzdělávání dětí. Mnohdy se však ukazuje, že dochází k nepochopení principu a podstaty projektové výuky a k jejímu zaměňování za tematický celek.