Jak se žije pečujícím?

Podstatná část péče o postižené dítě či dlouhodobě nemocného člena rodiny leží na jeho blízkých, na neformálních pečovatelích. Český sociální i zdravotnický systém jim však situaci neulehčuje a jejich péči neumí docenit. Základním problémem jsou finance. Vlastní nebo partnerův příjem má 89 % pečovatelů, pro 11 % je hlavním příjmem příspěvek na péči. Starší lidé pečující o rodiče či prarodiče „jedou“ z úspor, které se mohou vyčerpat. Pečující uvítají větší pomoc zdravotníků (rehabilitace a cvičení s osobou, o níž se starají) a sociálních pracovníků (při jednání s úřady, doprovázení závislé osoby, vyhledávání služeb spojených s péčí). Někteří chtějí pracovat na částečný úvazek, 61 % práci nesežene.

Placená zóna