Červen

Hned 1. června slavíme nejen Mezinárodní den dětí, ale od roku 2012 i Mezinárodní den rodičů vyhlášený OSN. Vzhledem k tomu, že nejlepší prostředí dokážou dětem vytvořit fungující rodiče, je to vlastně docela logické a spravedlivé, aby slavili všichni společně. Dětem je věnovaný i 12. červen, Světový den proti dětské práci. Díky zájmu veřejnosti a hnutí Fair Trade se podle údajů International Labour Organization podařilo od roku 2000 snížit ve světě dětskou práci o třetinu, přesto 11 % dětí ještě musí vykonávat fyzicky i psychicky nepřiměřenou práci, často jako neplacená síla na rodinných farmách. 15. června si pro změnu připomínáme Světový den proti násilí na seniorech (vyhlášený WHO v roce 2006). V našich podmínkách by nemělo stačit jen „odškrtnout si“, že nejsme lhostejní k týrání a zanedbávání starých lidí, měli bychom se prý zamyslet i nad vlastními sklony k ageismu. 21. června, v den letního slunovratu, se po celém světě slaví Den hrdosti. Doprovází ho průvody pestrobarevně oblečených lidí jako připomínka boje a prvních pochodů za práva gayů a lesbiček v Greenwich Village, který se konal roku 1969. Zároveň se slaví i Evropský den hudby – v roce 1982 ho vyhlásil francouzský ministr kultury jako svátek muzikantů. Chtěl tím upozornit na to, že mladá generace hudbu čím dál víc jen pasivně poslouchá. Hudební happeningy v ulicích tak měly vzbudit zájem o aktivní provozování hudby. Pro úplnost dodejme, že je i Mezinárodní den trpaslíků, především těch zahradních. Romantické kýče všech zemí, spojte se! Na 23. červen připadá veskrze seriózní Mezinárodní den vdov vyhlášený OSN v roce 2011. Popudem bylo především drsné zacházení s vdovami v řadě zemí, například v Indii bývalo zvykem, že po manželově smrti ženě rodina sebrala všechny prostředky a vyhnala ji na ulici.

Placená zóna

dak