Práce: Jak jsme na tom ve druhém poločase?

Jak se s věkem mění naše pracovní předpoklady a kde už začínají předsudky vůči lidem středního věku? Na popud britské nevládní organizace Prime Initiative vznikla studie mapující silné a slabé stránky starších účastníků trhu práce. Opět se přitom potvrdil názor psychologů, že nejefektivnější tým není složený ze samých mladých a flexibilních pracovníků, ani ze samých starých, uvážlivých špičkových odborníků. Nejlepších výsledků dosahuje naopak tým různorodý – nejen co do pohlaví, ale především věkem. V takovém týmu se vzájemně posilují výhody obou věkových skupin, například rychlost s rozvahou, otevřenost vůči novinkám s tendencí nebořit hned všechny mosty, ale zachovat kontinuitu, zatímco jejich nevýhody (např. sklon jednat zbrkle versus pomalejší rozhodování) se naopak kompenzují. Konec konců, jsme-li jako mladí v takovém kolektivu, může to fungovat zároveň jako dobrá příprava k tvorbě naší vlastní strategie pro druhý „životní poločas“.

Placená zóna

dak