Prosinec

Prosinec se nese ve znamení Vánoc, které by s odkazem na svůj křesťanský původ mohly být chápány také jako oslava vzájemné solidarity a dávání. I proto si kromě vánočních svátků můžeme během prosince připomenout také několik mezinárodních dnů, které vyzývají k zájmu o ty z nás, kteří potřebují v různých ohledech naši pomoc a zájem. První prosinec je Světovým dnem boje proti AIDS, který se slaví od roku 1988 s podporou Světové zdravotnické organizace. Přes stálou mezinárodní medicínskou pomoc je počet obětí AIDS každoročně odhadován přibližně na dva miliony lidských životů, přičemž více než deset procent z obětí jsou děti. Proto se první dva roky tento den zaměřoval především na boj proti AIDS u dětí a dospívajících; od té doby se každý rok věnuje jednomu konkrétnímu tématu, které s problémem AIDS a HIV souvisí. Celosvětovým znakem je červená překřížená stužka. Třetí prosinec je od roku 1992 Mezinárodním dnem lidí s postižením, přičemž každý rok se zaměřuje pozornost na jiné téma. V roce 2006 to byla například „E-Accessibility“, tedy dostupnost internetu a pomoci, kterou nabízí, pro lidi s postižením. Tento rok se bude mluvit o sedmnácti různých tématech, která organizátoři považují do budoucna za důležitá. Desátého prosince si poté prostřednictvím Dne lidských práv připomínáme přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948. Světový den dětství je dalším z mnoha celosvětově uznávaných dnů, který je věnován právě dětem. Připadl na jedenáctého prosince, neboť v tento den byla roku 1946 založena organizace UNICEF - Dětský fond Organizace spojených národů, který napomáhá zlepšování životních podmínek dětí po celém světě. A abychom si na závěr alespoň trochu odpočinuli od celospolečenských problémů, můžeme si patnáctého prosince u šálku chutného čaje připomenout mezinárodní den tohoto nápoje. Svátek se od roku 2005 slaví zejména v zemích, které ve velkém množství čaj exportují, a je zaměřený také na podporu fair trade obchodu s touto celosvětově oblíbenou komoditou.

Placená zóna