VLIV VYSOKÉHO KREVNÍHO TLAKU NA ROZVOJ DEMENCE

Americká kardiologická organizace publikovala studii, v níž shrnuje výsledky studií, které se zabývají vztahem vysokého krevního tlaku (hypertenze) a rozvoje demence. Hlavním výsledkem je zjištění, že přítomnost vysokého krevního tlaku ve středním věku má nepříznivý vliv na kognitivní funkce ve stáří. Nejrizikovější je kombinace vysokého tlaku ve středním věku, a naopak nízkého tlaku ve stáří. Demence je progresivní a nevratné zhoršení kognitivních funkcí, přičemž nejrozšířenější příčinou tohoto zhoršení je Alzheimerova choroba (AD). Léčba rizikových faktorů spojených s vysokým krevním tlakem může přitom snížit riziko výskytu Alzheimerovy choroby až o 30 procent. Dalším faktorem přispívajícím ke zhoršování kognitivních funkcí je například menopauza u žen - mechanismus vzájemného působení ale zatím není jasný. Také dosud nemáme odpověď na otázku, zda léčba hypertenze ve středním věku může pozdější zhoršování kognitivních funkcí zcela zvrátit. Podle klinických dat se zatím zdá, že největší účinnost má léčba hypertenze u mladších pacientů.

***

Odkaz na studii: American Heart Association, Impact of Hypertension on Cognitive Function: A Scientific Statement from the American Heart Association, publikováno v říjnu 2016

Zuzana Daňková.