O tomhle hodně přemýšlím. Hlavně co je vlastenectví? Co je nacionalismus? Kupování českých výrobků? Vybíjení jiných ras? Znalost vlastní historie a z toho plynoucí hrdost? Izolacionismus? Objektivní zhodnocení národa? Obrana státu nebo expanzivní politika? Hranice mezi vlastenectvím a „vlastenectvím“ je úzká, možná se oboje prolíná. Myslím, že nejsme hrdý národ a vlastenectví u nás = skinheadské hnutí = neonacisti = nacisti. Pokud by někdo založil školu vlastenectví, hlavním vyučovacím předmětem by nutně musel být dějepis. Ano, nejsme hrdý národ, nejsme hrdí na své dějiny, nejsme hrdí na takové osobnosti jakými byli Přemysl Otakar II., Karel IV., M. Jan Hus, Jiří z Poděbrad, Jan Ámos Komenský, František Palacký, Karel Hynek Mácha, Antonín Dvořák, Tomáš Garrigue Masaryk, legionáři, naši letci v Anglii, Milada Horáková, Jan Patočka, Jan Palach, Jan Zajíc a mnozi jiní včetně těch bezejmenných. Ježek – diskuzní fórum k stránkám e-stredovek.cz

Placená zóna