Online archiv

Vydání: 1/2007

NOVÉ EKOVÝCHOVNÉ STŘEDISKO V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU

-red-, 1/2007

DEN DUCHŮ A STRAŠIDEL

Lenka Ryšavá, 1/2007

SELHÁVÁ DÍTĚ VE ŠKOLE? POMÁHEJME RODINĚ!

-red-, 1/2007
Již třetím rokem působí v oblasti sociálních služeb na Berounsku pobočka nestátní neziskové organizace STŘEP. Toto občanské sdružení poskytuje sociální služby rodinám s dětmi ohroženými zanedbáváním péče. V letošním roce se zaměřilo v projektu „Pracujme spolu“ také na rozvoj týmové spolupráce s učiteli a výchovnými poradci, aby zkvalitnilo nabízené služby rodinám. Činnost STŘEPu je finančně podporována ministerstvem práce a sociálních věcí, krajským úřadem Středočeského kraje, městem Beroun, nadací NROS – Pomozte dětem. Na podrobnosti a konkrétní podobu pomoci se ptáme Mgr. Kateřiny Mašatové, poradenské pracovnice STŘEPu:

U POČÍTAČE SPOLU

Petra Štarková, 1/2007
V poslední době jsou stále častěji zveřejňovány výsledky výzkumů, které sledují vztahy mezi časem stráveným u počítače a školními výsledky (případně dalšími charakteristikami dítěte). Některé z nich vyznívají pro počítač spíše nepříznivě (například studie, která zjistila, že děti vlastnící PC mají horší výsledky v matematice). Výzkumy se ovšem nemohou podrobněji soustředit na analýzu toho, co přesně děti na počítači dělají, v čem jim počítač pomáhá a v čem naopak může škodit.

ABY DRUŽINA DĚTI BAVILA

1/2007
Každý si od školní družiny slibuje něco jiného. Rodiče, aby bylo o děti po škole dobře postaráno a oni mohli déle pracovat, ředitelé, aby se dodržovala pravidla bezpečnosti a školní řád. Úředníci chtějí, aby se vše vešlo do tabulek a vzdělávacích programů. Vychovatelky zase, aby děti příliš nezlobily a pracovní doba se dále neprodlužovala... A co si přejí samy děti?

ŽÁCI A UČITELÉ, NEUBLIŽUJTE SI NAVZÁJEM!

Mgr. Klaudia Eibenová, Mgr. Milena Vincenciová, 1/2007
Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého probíhá od února 2006 dvouletý projekt s názvem „Centrum inovativního vzdělávání: Rozšíření profesních kompetencí budoucích a stávajících učitelů pomocí deseti nových výukových modulů“. Koná se pod záštitou ministerstva, financuje ho Evropský sociální fond a během něj se uskuteční na 90 workshopů směřujících od praxe k teorii a zpět k praxi. Dne 20. 11. 2006 proběhl workshop s názvem „Zkušenosti učitelek ZŠ: Jak získat vzájemný respekt,učitel – žák‘“.

JAKÉ MOŽNOSTI VZDĚLÁNÍ NABÍZÍ WALDORFSKÁ ŠKOLA

Mgr. Monika Kočová, 1/2007
Pro někoho jsou waldorfské školy symbolem moderního vyučování, jiný má naopak dojem, že „jde o náboženskou sektu a teprve ve druhém plánu o vzdělávací instituci“ (Čeněk Zlatník). O několik postřehů jsme požádali učitelku Základní a střední školy waldorfské na Jižním Městě (dříve Svobodná speciální škola J. A. Komenského).

UČITELÉ DNES MAJÍ MÉNĚ MOŽNOSTÍ, JAK POSTIHNOUT NEŽÁDOUCÍ CHOVÁNÍ

Jan Mazanec, 1/2007
V čem je učitelské povolání méně „otužilejší“ vůči negativním vlivům na psychiku? Proč kolují uštěpačné vtipy o tom, že září znamená příliv klientů psychiatrie z řad učitelů? Je to dáno specifickým charakterem kantořiny, anebo dnešní dobou, že se negativně podepisuje na psychickém zdraví jeho vykonavatelů? Dá se tomu všemu někam bránit? Na to se ptáme psychiatryně MUDR. ALEXANDRY HAVLICOVÉ.

VYHOŘELÍ UČITELÉ

Milan Polák, 1/2007
Učitel vstupuje do četných a namáhavých kontaktů s velkým množstvím lidí (žáci, kolegové, vedení, rodiče atd.), proto je zejména v sociálně-emocionální oblasti vystaven trvalé zátěži. Ta se potom může negativně projevit v tzv. burn-out efekt, syndromu vyhoření. Jeho proces má několik stadií, viz např. členění z publikace Antistresový program pro učitele:

NEGATIVNÍ VLIVY NA HLAS UČITELE

JANA FROSTOVÁ, 1/2007
Dnes pozorujeme, že mnohé hlasy pedagogů nesplňují kritéria zdravého hlasu. U učitelů se setkáváme s problémy, které souvisí se špatnou mluvní technikou. Ta zatěžuje a unavuje hlasové ústrojí, což se projevuje sníženou kvalitou hlasu. Jaké jsou negativní vlivy?

NĚKOLIK NÁMĚTŮ K ZAMYŠLENÍ:

-mp-, 1/2007
1.Věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu učitelů,nabízí se například: – možnost takzvaného sabatiklu (dlouhodobého placeného volna) pro učitele po několika letech praxe, – možnost rekreace učitelů, jež by byla částečně hrazena z prostředků MŠMT, – důsledné uskutečňování preventivních prohlídek učitelů včetně rehabilitační péče zaměřené také na prevenci syndromu vyhoření (psychohygienu) u učitelů.

ODVRÁCENÁ STRANA UČITELSKÉHO POVOLÁNÍ

Vlasta Blažková, Pěva Malá, 1/2007
Výsledky následující studie pracovníků Státního zdravotního ústavu potvrzují vysokou psychickou pracovní zátěž téměř u 80 % učitelů, nadměrný stres u 60 %, sníženou odolnost vůči stresu u 25 % a nedostatky v životosprávě u 90 % učitelů. Studie byla (ve spolupráci s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství) uskutečněna před čtyřmi lety a účastnilo se jí asi 87 učitelů z 12 pražských základních škol (13 učitelů a 74 učitelek). Výzkum byl zaměřen na psychickou pracovní zátěž, stres, hardiness (odolnost vůči zátěžím, osobnostní nezdolnost, zvýšená rezistence – pozn. red.), rizikové typy chování a postojů, povědomost učitelů o svém zdravotním stavu a na další zdravotní rizika.