ODVRÁCENÁ STRANA UČITELSKÉHO POVOLÁNÍ

Výsledky následující studie pracovníků Státního zdravotního ústavu potvrzují vysokou psychickou pracovní zátěž téměř u 80 % učitelů, nadměrný stres u 60 %, sníženou odolnost vůči stresu u 25 % a nedostatky v životosprávě u 90 % učitelů. Studie byla (ve spolupráci s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství) uskutečněna před čtyřmi lety a účastnilo se jí asi 87 učitelů z 12 pražských základních škol (13 učitelů a 74 učitelek). Výzkum byl zaměřen na psychickou pracovní zátěž, stres, hardiness (odolnost vůči zátěžím, osobnostní nezdolnost, zvýšená rezistence – pozn. red.), rizikové typy chování a postojů, povědomost učitelů o svém zdravotním stavu a na další zdravotní rizika.

Placená zóna

Vlasta Blažková, Pěva Malá

Související články