ŘÍZENÍ ŠKOLY: CO CHTÍT OD MANAGEMENTU

EFEKTIVNÍ Poté, co veřejností proběhly diskuze o práci učitelů se správným požadavkem na jejich kvalifikaci, je čas k otevření diskuze o funkci vedení škol a požadavcích na ředitele.

Placená zóna

Monika Stehlíková