Online archiv

Autor: Monika Stehlíková

Zpomalte!

Monika Stehlíková, 9/2016
Mindfulness pro všední den Už nějakou dobu mi můj život připadá nudný a stereotypní. Mám sice hodně aktivit, ale moc mě nebaví. Moct tak odjet někam daleko… Jenže mám rodinu, takže to nepřipadá v úvahu. Vůbec nevím, co se to se mnou děje. Připadám si smutná a nenaplněná, i když k tomu vlastně nemám důvod…

MEDITACE PRO DĚTI

Monika Stehlíková, 1/2015
„Pospěš si! Honem, honem, jdeme pozdě. Ještě nemáš úkoly? Měl by sis pospíšit, jinak to nestihneš!“ Typické věty, které pronášíme k dětem snad každý den. Životy některých dětí se staly permanentním maratonem plným stresu a přetížení. Proto je tolik potřeba naučit děti i ztišení, zklidnění, odpočinku, aby dokázaly prožívat každou chvíli svého života naplno. Moderní způsob života je vyčerpávající a jsou známy už i případy vyhoření dětí. A právě meditace je s to přinést dětem uvolnění napětí, obnovení a načerpání sil, snížit stres a schopnost uvědomit si své emoce, vyznat se v nich a přijmout je. Jakmile je přijmou, emoce už nejsou tolik tíživé a nevyvolávají strach.

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ UČENÍ

Monika Stehlíková, 1/2015
České školství je v krizi. Tuto frázi teď slýcháme a čteme stále častěji. Co se tedy děje? Proč krize? Úplně jednoduše by se dalo říct, že svět se změnil a stále rychleji a rychleji se proměňuje, že děti jsou jiné, ale školský systém reaguje velmi málo. Je nepružný a málo progresivní. Málo do sebe propouští nejnovější poznatky pedagogiky a psychologie. A když už, tak pořád ve stejném paradigmatu.

PROJEKT DO HODIN ČESKÉHO JAZYKA

Monika Stehlíková, 5/2014
Úkolem výuky jazyka je mimo jiné rozvinout verbální dovednosti, porozumění textu, dovednosti argumentace i prezentační a komunikační dovednosti, znalosti o jazyce, stylistice, jednotlivých funkčních stylech a slohových útvarech. Nabízí se tedy vymyslet aktivitu, která spojí pokud možno většinu těchto požadavků do jednoho.

ŘÍZENÍ ŠKOLY: CO CHTÍT OD MANAGEMENTU

Monika Stehlíková, 5/2014
EFEKTIVNÍ Poté, co veřejností proběhly diskuze o práci učitelů se správným požadavkem na jejich kvalifikaci, je čas k otevření diskuze o funkci vedení škol a požadavcích na ředitele.

JAK MYSLÍ DĚTI S VYSOKÝM POTENCIÁLEM

Monika Stehlíková, 4/2014
V naší terminologii je zvykem mluvit spíše o nadaných dětech či nadaných žácích a pod tímto pojmem se rozumějí děti s výjimečně superiorní inteligencí, případně mimořádným talentem. V poslední době se téma rozvoje nadání a talentu těchto dětí začalo objevovat i v médiích. V této souvislosti se hovoří hlavně o nutnosti podpořit nadané děti ve škole a o vhodných metodách výuky pro ně určených. Velmi nadané děti mají IQ převyšující 130. V případě dětí s vysokým potenciálem není ale takové IQ podmínkou nezbytnou (přestože nejčastěji mají vysoce nadprůměrnou inteligenci, tedy IQ vyšší než 120). To, co charakterizuje děti s vysokým potenciálem, je právě ona kvalitativní odlišnost myšlení a fungování mozku, která se projevuje rozdílným prožíváním a chováním. Nebo bychom mohli přímo říct, že specifikem dětí s vysokým potenciálem je neobvyklé emocionální fungování. Určitým způsobem by se také dalo říct, že tyto děti myslí nejprve srdcem, až pak hlavou. A právě v této jejich specifičnosti je zdroj nepochopení a problémů těchto dětí.