Pokud dítě vyrůstá v rodině, v níž se běžně střídají dva jazyky, bez velkého úsilí si osvojí oba dva. A to mnohem rychleji a efektivněji než děti, které se druhý cizí jazyk učí ve škole. Jejich výchova by se však měla držet určitých pravidel.

Placená zóna

PaedDr. Lucie Zormanová

Rovné příležitosti, o.s., Ostrava