Estonské předškolní vzdělávání a testy PISA

Podle posledních testů PISA se jako první ve čtenářské gramotnosti umístily estonské děti a mezi evropskými zeměmi zabodovalo i Polsko. Podle Estonců je klíčem k úspěchu jejich předškolní vzdělávání.


Výsledku vyššího než průměr OECD dosáhlo v roce 2018 devatenáct zemí OECD a EU. Nejlépe si vedly Estonsko, Kanada, Finsko a Irsko, jehož výsledek je srovnatelný ještě s výsledkem Koreje a Polska. Výsledek České republiky odpovídá průměru zemí OECD a je srovnatelný s výsledkem dalších devíti zemí včetně Německa, Francie, Nizozemska, Rakouska nebo Švýcarska. Další dvě středoevropské země, Slovensko a Maďarsko, se umístily pod průměrem zemí OECD a významně níže než Česká republika. V rámci Evropské unie se Česká republika nachází v pásmu nadprůměru. U ostatních pobaltských zemí se takový úspěch, jakého dosáhlo Estonsko, bohužel nekonal. Litva se umístila na stejném místě jako Maďarsko a Lotyšsko s o něco lepším výsledkem zaujalo stejné místo jako Chorvatsko. Od úspěšného Estonska je dělilo více než 50 bodů.

Školky v Estonsku

Mateřské školy v Estonsku jsou otevřené pro děti od tří do sedmi let a školní docházka je pro malé Estonce povinná od sedmi let. Zařízení péče o dítě jsou otevřena již pro děti od jednoho a půl roku. Podle platné estonské legislativy je v zařízeních pro děti do tří let 14 dětí ve třídě, v předškolních třídách je to 20 dětí a ve smíšených třídách pak 18 dětí. Ačkoli estonští rodiče dávají své děti do školky podobně jako ti naši z důvodu přípravy na školu, zdůrazňují také sociální zralost a je podle nich důležité i to, že si jejich děti čas ve školce se svými vrstevníky prostě užijí. Estonská příprava na školu se zaměřuje na emoční a fyzickou zralost budoucích školáků. V Estonsku není problém s dostupností míst v předškolním vzdělávání. Většina dětí (96 %) se podle Tiiny Peterson z estonského ministerstva školství a výzkumu vzdělává ve veřejných mateřských školách.

Rodiče mohou podpořit vývoj svého dítěte a jeho chuť učit se pomocí her a tím, že děti budou učit jednoduchým dovednostem. Rodiče mají svobodu volby v tom, kam budou své dítě posílat, ovšem v závislosti na tom, zda je ve vybraném zařízení pro jejich dítě místo. Estonsko má dva typy předškolních zařízení: veřejná a soukromá. Předškolní zařízení musí mít povolení k tomu, aby mohlo nabízet vzdělávací činnosti, a musí být zapsáno do Estonského vzdělávacího informačního systému. Soukromá předškolní zařízení získávají podporu ze strany místních zastupitelstev.

Předškolní zařízení v Estonsku se zaměřují na rozvoj základních dětských dovedností, jako jsou sociální, herní a učící dovednosti, a na jejich celkový vývoj. Ten sledují v následujících oblastech: já a svět kolem mě; jazykový vývoj; estonština jako druhý jazyk (pro děti, jejichž rodným jazykem není estonština, ale například ruština); matematika; výtvarné činnosti; hudební činnosti a tělesný vývoj a pohyb.

Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová