Krojové hody v mateřské škole Maják

Naše obec Bánov je velmi folklorní a dbá se u nás na tradice a zvyky. Proto se i my v mateřské škole snažíme, aby děti bánovské zvyky a tradice znaly. Na sv. Martina se slaví hody, k čemuž patří také kroje. Rozhodly jsme se začlenit do týdenního tématu také seznámení s bánovským krojem. Celý týden jsme s dětmi před hody uklízeli, pekli z plastelíny i papíru (martinské rohlíčky a koláče), hráli jsme si na koníčky a husičky. Děti vyslechly legendu o sv. Martinovi a pak ji samy zdramatizovaly. Samozřejmostí byla také návštěva místního kostela, který je zasvěcen sv. Martinovi. V pátek vše vyvrcholilo společným hodováním a veselicí v tělocvičně. Děti se dozvěděly, jak se nazývají části dívčího i chlapeckého kroje, vše si mohly prohlédnout a tři z nich si ho i vyzkoušely. Pak následovalo zpívání bánovských lidových písní při harmonice a tancování za zvuku cédéčka bánovského folklórního souboru Kohútek.

Jsme rády, že jsme děti s krojem mohly seznámit a tradice dál rozvíjet. Kroje jsou u nás brány jako velký poklad, o který je třeba pečovat a nosit ho s úctou. Snad to tak budou děti chápat také, až povyrostou.

Mgr. Ludmila Horňáková

Mateřská škola Maják, Bánov

-red-