Online archiv

Autor: -red-

Důležité upozornění pro návštěvníky online archivu

-red-

Jak velký je Vesmír

-red-, 2024_04_duben
V jihočeské krajině v obci Ktiš, mezi šuměním stromů a zpěvem ptáků, se nachází naše mateřská škola. Jsme místem, kde se setkávají děti ve věku od dvou do sedmi let, aby objevovaly svět kolem sebe.

Dny pro zdraví

-red-, 2024_04_duben

Kuřátka ve školce

-red-, 2024_04_duben

V Hovězské školce jsme vařili s panem kuchařem

-red-, 2024_04_duben

Konkurzní řízení a profesně-legislativní aspekty III. – zátěžové situace

-red-, 2024_04_duben
Profese ředitelky mateřské školy patří mezi vysoce zátěžové. Za problematické faktory můžeme považovat specifickou zátěž ženského kolektivu, různorodost kolektivu dětí, výchovné problémy dětí, náročné požadavky na kvalifikaci, obecné vědomosti, dovednosti i individuální schopnosti ředitelky. Dalšími faktory jsou pak schopnost pružně řešit konfliktní momenty, komunikace s rodiči, kolegy, nadřízenými či podřízenými.

Tipy na práci s dětmi se syndromem ADHD

-red-, 2024_04_duben
Mateřská škola je klíčovou fází ve vývoji dítěte, kde se formují základní dovednosti a sociální interakce. Pro některé děti však může být tento proces výzvou, zejména pokud mají diagnostikovaný syndrom ADHD.

Smyslohrátky

-red-, 2024_03_březen

Členská schůze organizace OMEP

-red-, 2024_03_březen

Pololetní prázdniny v hulínské ŠD

-red-, 2024_03_březen

Když si chcete zorganizovat práci

-red-, 2024_03_březen
Stalo se vám někdy, že jste se předem podívali na svůj týdenní program a okamžitě jste se cítili zavalení vším, co musíte zvládnout? Cítíte se často zahlcení, když začnete přemýšlet, jak si zorganizovat celotýdenní úkoly?

Podpora vnitřní motivace u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

-red-, 2024_03_březen
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami čelí ve svém vzdělávacím procesu mnoha výzvám. Proto je potřeba zaměřit se na jejich specifické potřeby a podpořit jejich vnitřní motivaci. Ta má ve vzdělávání klíčovou roli, neboť motivované děti jsou otevřenější k učení, aktivněji se účastní výuky a dosahují lepších výsledků.