Online archiv

Autor: Václav Mertin

DISCIPLÍNA, NEBO LIBERÁLNÍ VÝCHOVA?

Václav Mertin, 2/2014
Na rozdíl od doby nedávno minulé, kdy stát i jeho školský systém a podobně i rodiče jednoznačně vyžadovali, a tedy i podporovali poslušnost, loajalitu, podřízenost dětí, dnes alespoň verbálně tyto vlastnosti nezdůrazňují. Fakticky je ovšem školství přes dílčí posuny systémově nastaveno prakticky stejně jako v nedávné minulosti. V českých rodinách však zjišťujeme v posledních dvaceti letech systematické posuny k liberálnější výchově.

VÝCHOVA BEZ TRESTŮ

Václav Mertin, 10/2012
Pokládáme za zcela samozřejmé, že když dítě něco provede, tak je potrestáme. Někdy diskutujeme o formě a míře trestání přijatelné doma nebo ve škole, o nejvhodnějších postupech trestání, o efektivitě některých trestů v dnešní době, nicméně samotnou podstatu využití trestů u dětí nijak nezpochybňujeme. Nejvíc jsme ochotni diskutovat o použití tělesných trestů (vcelku jednoznačně odmítáme drastické tělesné tresty), ovšem vůbec nás nenapadne, že bychom mohli uvažovat o zrušení ostatních trestů při výchově dětí.

PŘED VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY SE UTÉCT NEDÁ

Václav Mertin, 7/2012
Výchovné problémy brání dětem efektivně se učit a současně snižují jejich pocit bezpečí. I proto se ministerstvo školství rozhodlo, že ve školním roce 2011/12 ověří funkčnost tzv. smluv s rodiči, což jsou odborně řečeno individuální výchovné plány. Posledním červnem 2012 pokusné ověřování skončilo a je třeba zhodnotit zkušenosti a výsledky. Fungují smlouvy jako nástroje na prevenci a řešení školních výchovných problémů v základních školách?

PROČ PLOŠNĚ NETESTOVAT?

Václav Mertin, 6/2012
je nutné stanovit tak, aby nedošlo ke znevýhodnění intaktní populace. K tomu by měli mít tvůrci k dispozici empirická data. Jsem velmi zvědavý, kdo bude připravovat tyto modifikace - mám silný pocit, že úspory, které vznikly zrušením „úřednických“ míst v „transformovaných“ ústavech, se

RUŠENÍ ZVLÁŠTNÍCH ŠKOL? ZA SOUČASNÉ SITUACE SPÍŠE UŠKODÍ

Václav Mertin, 9/2011
Rušit, či nerušit zvláštní neboli praktické školy, tvořící jakýsi mezistupeň mezi běžnými základkami a školami speciálními pro děti s fyzickým či mentálním postižením? V souvislosti s plánem současné vlády, která chce tyto instituce zrušit jako raritu, se zamýšlím nad smyslem jejich existence. Podle mého názoru nemůžeme jen slepě kopírovat zahraničí.

HLEDÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA POTÍŽE S KÁZNÍ

Václav Mertin, 2/2011
Jestliže jsou učitelé i rodiče znepokojení nepatřičným chováním žáků ve školách nebo doma, musejí s ním něco dělat. Úloha obou institucí je nezastupitelná, kázeň dítěte za ně nikdo jiný nezajistí. Pokud by snad jedna strana měla pocit, že za problém může výlučně strana druhá, pak to neodpovídá skutečnosti.

K čemu plošné testování v 5. a 9. ročnících?

Václav Mertin, 10/2010
V polovině října zahájilo MŠMT diskusi o plošném testování žáků v pátých a devátých ročnících. Nezbytným základem diskuse je ujasněný smysl takového testování, tedy jaký má důvod, cíl a hlavně přínos. Jenže důvody zazněly v dosavadních prohlášeních vágně nebo vůbec ne, takže se lze pouze domýšlet. Nebo i o smyslu této akce se bude diskutovat?

Etika jako předmět, nebo životní vzor ?

Václav Mertin, 2/2010
Etický kodex učitele zatím chybí, přitom je jednání učitele stále pod větším drobnohledem žáků, rodičů, celé veřejnosti. Kde všude a jak se projevuje etický pohled na chování pedagogů?

Rodiče i učitelé stále jednou nohou v bílém plášti

Václav Mertin, 10/2009
Často se dostávám do diskuzí, k čemu nám je, že máme velmi specializované odborníky na nejrůznější výchovné problémy, když v praxi je nejdůležitější, jakými dovednosti disponují rodiče a učitelé. I když stráví dítě dejme tomu hodinu týdně u psychologa, podstatné pro přínos terapie je to, co se bude v mezičase odehrávat v rodině a ve škole.

Musí být dětem při nástupu do školy šest?

Václav Mertin, 6/2009
V minulém desetiletí vzrostl počet odkladů školní docházky, naopak nešestiletí do školy nastupovali minimálně. Nedávná novela školského zákona nástup do školy pětiletým otvírá. Je to šťastné řešení?

UMÍTE MOTIVOVAT?

Václav Mertin, 5/2008
Co dělat, aby dítě bylo motivované pro studium? Do určitého věku lze dítě víceméně donutit k učební činnosti i v případě, že se mu do ní nechce. Později už však musíme umět dětem nabídnout něco více.

PŘÍSNOST VE VÝCHOVĚ?

Václav Mertin, 3/2008
Dobrý den, zaujal mne článek v předchozí Rodině a škole na téma výchovy dětí. Chci se zeptat: Znamená to, že se v současnosti nedoporučuje přísnost? Marika Nejedlá, Ústí nad Labem