Online archiv

Autor: Jiří Šípek

Bolest, která má smysl

Jiří Šípek, 10/2016
Jaroslava RAUDENSKÁ, Alena JAVŮRKOVÁ (Eds.) The Psychological Context of Labour Pain. New York: Nova Science Publischers 2016

Myšlení před sto lety

Jiří Šípek, 6/2007
Bleuler, E (1966). Das autistisch-undisziplinierte Denken in der Medizin und seine Überwindung. New York: Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. (První vydání 1919) Když jsem končil svoji individuální a cvičnou psychoanalýzu, kladl jsem si spoustu otázek o hlubinách psychiky a jejich vztahu k rozumu. Můj analytik mě upozornil na pozoruhodnou, u nás jen málo známou knihu Eugena Bleulera, která poprvé vyšla roku 1919, nicméně mě zaujala překvapivě moderním uvažováním. Nedávno jsem se ke knize vrátil a znovu mne oslovila.

ad) Grafologie aneb Když písmo hovoří (Pd 04/07)

Jiří Šípek, 5/2007
Grafologie je skutečně jednou z projektivních psychodiagnostických metod, jak píše autorka článku. Dokonce lze říci, že metodou zajímavou a schopnou. Vyjádřil bych však rád tuto poznámku: Je důležité umět poznat, kdy je vhodné sáhnout po grafologickém rozboru a kdy po jiném, eventuálně kdy příchozího odeslat k jinému odborníkovi. Nelíbí se mi častá praxe přijetí zakázky „na dálku“ (dopisem). Jsem přesvědčen, že klientem uvedená žádost nemusí odpovídat reálnému stavu problému a grafolog se pak snaží odpovídat na něco, co je jinak. Sám jsem se setkal s případem, kdy přišel klient s žádostí o grafologické posouzení svých schopností, ale skutečný problém spočíval v jeho depresi a potřebě ji léčit. Z pouhého dopisu by to nemuselo být zjevné a klient sám toto nenahlížel. A jsme u zásadního problému - bohužel nemáme zákon o psychologické službě, tedy kdo je a není oprávněn nabízet a poskytovat psychologickou diagnostiku, kde figuruje slovo psychologický rozbor a tak podobně. Takže to může dělat každý; a nemusí ani projít žádným kurzem. Česká grafologická komora vystavuje certifikát a razítko, ale to nemá před zákonem vůbec žádnou hodnotu.

Slovník analytické psychologie

Jiří Šípek, 11/2006
Lutz Müller, Anette Müller (ed.) Praha, Portál 2006, 496 s.

Úzkostný pacient

Jiří Šípek, 4/2006
Radkin Honzák et al.Galen, Praha 2005. 180 s.