Bolest, která má smysl

Jaroslava RAUDENSKÁ, Alena JAVŮRKOVÁ (Eds.) The Psychological Context of Labour Pain. New York: Nova Science Publischers 2016

Placená zóna

Jiří Šípek