Online archiv

Vydání: 2024_01_leden

Stres, nepohoda, vyčerpání… To vše nás může dovést k psychoterapii

Mgr. Marie Těthalová, 2024_01_leden
S psychoterapeutkou Pavlou Zelenákovou z online platformy Hedepy jsem si povídala o tom, proč lidé vyhledávají terapii a jaké jsou její možnosti. V rozhovoru jsme se dostaly i k učitelům a dětem, k tomu, co vše tvoří proces terapie a vzdělávání a v čem si jsou tyto procesy podobné.

Návštěva divadla pro MŠ a 1. stupeň – Kabinet zázraků

-red-, 2024_01_leden
Proč chodíme do divadla? Divadlo má jedinečnou a nezastupitelnou roli ve vzdělávacím procesu. Co může nabídnout pouze divadlo na rozdíl od jiných druhů umění a být tím nápomocné při vzdělávání? Žáky bylo, je a bude obtížné zaujmout.

Konkurzní řízení a profesně – legislativní aspekty I.

-red-, 2024_01_leden
Práva a povinnosti ředitele školy definuje ustanovení § 164 až § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Co je ale dobré vědět a znát před konkurzním řízením o legislativním rámci, oblasti řízení lidských zdrojů a oblasti strategického plánování?

Kreativní cesta k duševnímu zdraví

PhDr. Helena Chvátalová, 2024_01_leden
Duševní zdraví se v poslední době dostává do popředí našeho zájmu a zdraví psychické začínáme brát stejně vážně jako zdraví tělesné. Tělesné a duševní zdraví se totiž navzájem ovlivňují jako dvě do sebe zapadající ozubená kolečka. Jedním z účinných prostředků, jak zlepšovat psychickou pohodu, je kreativní činnost, ke které patří například kolážování.

Zlepšit informovanost mladých lidí o plodnosti a dbát na včasnou prevenci

PhDr. Helena Chvátalová, 2024_01_leden
Maminky s kočárky nebo tvářičky dětí v mateřských školách – veselé, občas smutnější nebo i uplakané – jsou pro mnohé páry zdrojem smutku a frustrace, protože se jim nedaří počít a přivést na svět dítě. Problémům s početím totiž dnes čelí v České republice už každý pátý pár a příčiny neplodnosti jsou rovnoměrně rozdělené na straně žen i mužů.

Výjezd učitelek mateřských škol do Estonska

-red-, 2024_01_leden
V rámci společných akcí pořádaných místní akční skupinou MAS Dolnobřežansko byla naše mateřská škola oslovena, zda by se stala vedoucím konsorcia v rámci evropského programu Erasmus+. Tento program je zaměřený na výjezd učitelů mateřských škol do zemí EU, kde mohou vidět a čerpat nové zdroje pro svou práci v předškolním vzdělávání.

A všude se setmělo...

Mgr. Marie Těthalová, 2024_01_leden

Nesem vám noviny, poslouchejte…

-red-, 2024_01_leden

Podzimní posezení u Šnečků

-red-, 2024_01_leden

Vánoční koledování v Pečovatelském domě Hulín

-red-, 2024_01_leden