Vánoční koledování v Pečovatelském domě Hulín

Stalo se tradicí, že v době adventu Pečovatelský dům seniorů v Hulíně každoročně navštíví chlapci a děvčata ze školní družiny. V letošním roce jsme vánoční koledování poprvé spojili s přítomností starosty a místostarosty našeho města Hulína. Po úvodním milém slovu pana starosty Ing. Jaromíra Žůrka navodili nejmenší prvňáčci vánočními koledami i básničkami sváteční pohodu všem seniorům. Nechyběly drobné dárečky pro babičky a dědečky ani čerstvě napečené voňavé cukroví. A jako každoročně donesl Ježíšek ze školní družiny i letos pro naše nejstarší občany ten nejvytouženější dárek – skutečný vánoční stromeček.

Eva Formánková

vedoucí vychovatelka ŠD

-red-