Online archiv

Vydání: 5/2010

Křížovky

Jana Kárníková, 5/2010

Flamenco v temnotách

Lenka Eidlpesová, 5/2010
I nevidomí rádi tančí a mají své kurzy

Chomutov: Perspektivy života na okraji společnosti

Kateřina Lánská, 5/2010
Dceru v první třídě přeřadili po dvou měsících do zvláštní školy, prý je pomalejší a ostatní žáky zdržuje. Byla jsem nakonec ráda, chodí tam už syn, tak jsou aspoň spolu, říká romská matka, která žije sama se čtyřmi dětmi v chudinské části Chomutova. I to je jeden ze způsobů, jímž se sociální vyloučení přenáší na další generaci…

Stop traumatickým vzpomínkám

5/2010
Mezi typické příznaky posttraumatické stresové poruchy patří zvýšené nabuzení – předrážděnost. V pozadí jako by bylo číhání, „kdy se znovu něco ohrožujícího přihodí“. Je stále zapnutá „pohotovost nejvyššího stupně“. Zkuste se jí postupně zbavit.

Najdi si svého terapeuta!

5/2010
Čtenáři nám často píší o kontakty na psychology. Zejména ve venkovských oblastech a pro osoby, které nemají přístup k internetu, je obtížné psychologa najít. Přispět ke zlepšení by měla i naše servisní rubrika.

Kdy a jak říct pravdu o adopci?

5/2010

Všímavost: Buddhistická revoluce v psychologii?

Jan Benda, 5/2010
Všímavost (mindfulness) je schopnost nezaujatě zaznamenávat psychické a tělesné fenomény prožívané v přítomném okamžiku, schopnost být duchem přítomný tady a te?. Tuto schopnost máme v jisté míře všichni a psychologové začínají tušit, že hraje důležitou roli v procesu psychoterapeutické změny.

Zrozen jako objevitel a rebel

Václav Cílek, 5/2010
Význačné objevitele, vynálezce i revolucionáře hledejme mezi mladšími sourozenci – což na druhé straně znamená, že stát, v němž bývá nejobvyklejším modelem rodina s jedním dítětem, se připravuje o značný potenciál.

Jaká je vaše odolnost vůči stresu?

5/2010
Odolnost projevuje ten, kdo dokáže projít obtížným, stresujícím obdobím s minimem nepříznivých dopadů na svou duševní rovnováhu a životní optimismus. Odolní lidé se dokážou rychle vzpamatovat z neúspěchů. Odolnost vůči stresu považují odborníci za pozitivní charakteristiku člověka důležitou pro zvládání krizových situací i pro jeho životní a pracovní úspěšnost.

Citát měsíce

5/2010

2. 5. 1951 vyšel slavný Handbook of Experimental Psychology Stanleyho Smitha Stevense

5/2010

Květen 2010

Daniel Heller, 5/2010
5. května 1813 se v dánské Kodani narodil Soren Kierkegaard, filozof, teolog a psycholog, zakladatel existencionalismu, humanista a individualista. Zdůrazňoval význam osobního rozhodnutí a odhodlání. V teologických pracích se zaměřil na křesťanskou etiku, v psychologii na zkoumání emocí a pocitů jednotlivců v situaci životní volby. Ve svých dílech používá metodu sokratovského dialogu a také pseudonymní autorství, díky němuž nepřímo vyjadřuje různé názory. Nalezení smyslu nechává na čtenáři: „úkol musí být obtížný, neboť jen obtížné inspiruje ušlechtilé srdce“. Přestože zemřel již ve 42 letech, zanechal po sobě rozsáhlé dílo a ovlivnil dlouhou řadu filozofů, literátů i psychologů, z nich zejména ty, kteří jsou označováni jako „humanističtí“.