Online archiv

Vydání: 6/2010

Svět 2060

Petra Štarková, 6/2010

Prospěšná zkušenost: Zažít důsledky svého jednání

Dak, 6/2010
Projekt samostatného bydlení podporuje sociálně znevýhodněné osoby, aby se postavily na vlastní nohy. Přestože lidé zvyklí na pobyt v dětských domovech a ústavech sociální péče bývají nejednou zaskočeni situací, v níž musí jednat samostatně a převzít odpovědnost za své jednání, je to jednoznačně cesta k jejich osobnostnímu růstu.

Nadaný? Vždyť neumí číst ani počítat!

Šárka Portešová, 6/2010
Přibližně tak zareagovala učitelka desetiletého Petra, když se dozvěděla, že je chlapec zařazen do výzkumu mimořádně nadaných dětí. Jenže dítě opravdu může být současně nadané a zároveň mít poruchu učení. Možná, že i vy máte doma nebo ve škole dítě, jehož školní známky, třeba na tom blížícím se vysvědčení, nebudou odpovídat jeho nadprůměrnému rozumovému nadání. Možná, že i vy máte pocit, že skutečné schopnosti tohoto dítěte jsou ve škole jaksi trvale skryty, maskovány mnohem nápadnějšími problémy ve čtení, v psaní nebo třeba v rychlosti provádění základních výpočtů.

Rostliny v psychofarmakologii /I.

Zdeňka Navrátilová, 6/2010
Používání léčivých rostlin provází lidstvo po celou jeho historii a i v dnešní době, přes velký rozvoj syntézy nových léčiv, mají látky z rostlin a od nich odvozené látky v medicíně velký význam. Své využití nacházejí i v psychiatrii.

Najdi si svého terapeuta!

6/2010
Čtenáři nám často píší o kontakty na psychology. Zejména ve venkovských oblastech a pro osoby, které nemají přístup k internetu, je obtížné psychologa najít. Přispět ke zlepšení by měla i naše servisní rubrika.

Jak dlouho mohou hrát na počítači?

Jindřich Urban, 6/2010
Poradna

Ukončení skupinové terapie

Olga Shivairová, 6/2010
Konec je nedílnou součástí všech dějů, které mají začátek, tedy i skupinové psychoterapie. To, že se blíží, si mnoho lidí začíná uvědomovat zhruba v poslední třetině před předem stanoveným termínem konce terapie. A vyrovnat se s tímto faktem nebývá snadné…

Rozhodnutí ve vteřině

6/2010
Za úsvitu, kdy začaly pozemní operace, Riley uviděl na radaru tečku, která vypadala maličko jinak než tečky zobrazující spojenecká letadla A-6. Je to nepřátelská střela? Není času nazbyt. Má dát rozkaz k sestřelení jen na základě vlastního divného pocitu v žaludku a nervózně zpocených rukou?

MBTI: Typologie, která zlepšuje pochopení v týmu

Barbora Němcová, 6/2010
Proč z minulé porady odcházela většina vašich kolegů plna elánu, zatímco vy jste si výtky nadřízeného vzali tak doslova, že jste uvažovali o výpovědi? Pro někoho může být motivací byť jen drobná pochvala, jiného nastartuje kritika. Jak zjistit, co na koho platí? Manažerům je blízká a prospěšná osobnostní typologie MBTI.

Kalendárium Červen 2010

Daniel Heller, 6/2010
1. června 1863 se narodil Hugo Münsterberg, zakladatel psychotechniky a průmyslové psychologie

Otázka pro politologa Jacquese Rupnika: Ovlivní řecká krize myšlení Evropanů?

Dak, 6/2010
Francouzský politolog a historik Jacques Rupnik se na veletrhu Svět knihy stal kmotrem knihy rozhovorů s Karlem Hvížďalou Interview, kterou vydalo nakladatelství Portál. Při té příležitosti jsme mu položili pár otázek.

nešpor/n/oviny

Karel Nešpor, 6/2010
Co by měli jíst a pít závislí na alkoholu? Organizace Anonymních alkoholiků zařadila to, že má člověk hlad, mezi pět rizikových stavů ohrožujících abstinenci. Určitou roli mohou hrát i stravovací návyky, především pravidelnost v jídle, ale také další psychologické a sociální okolnosti s jídlem související. Závislí na alkoholu mají například tendenci s ním určitá jídla spojovat; mohou snadno vyvolat bažení po alkoholu. Navíc je pro některé závislé jen těžko přestavitelné, že by zapíjeli např. mastný masitý pokrm čajem. Zde obvykle poznamenávám, že staří Číňané zapíjeli vydatná jídla čajem už dávno před tím, než naši předkové dorazili do Evropy. Jídlo je navíc součástí rituálů a rodinného či společenského života. Z tohoto hlediska je pro závislé mnohem vhodnější stolování v rodinném kruhu než jídlo v rizikovém prostředí restaurace nebo u stánku. Žízeň je lepší vůbec nedopustit Pitný režim je jednou z osvědčených zbraní proti závislosti. Stará doporučení založená na empirické zkušenosti teď nacházejí podporu v moderních výzkumech. Napití se nealkoholického nápoje představuje u mnoha závislých účinný způsob, jak zvládnout bažení po alkoholu, a to i při dlouhodobé abstinenci. Zneužívání alkoholu navíc vede často k dehydrataci, i z tohoto důvodu je tedy třeba tekutiny dostatečně doplňovat. Přesolená jídla vyvolávají žízeň, tu ale mívají závislí často spojenou s bažením po alkoholu. Proto je lépe se přesoleným jídlům vyhýbat. Doporučujeme mít pro jistotu vždy po ruce nějaký bezpečný nealkoholický nápoj. Zajímavé je, že objem alkoholického nápoje podle všeho hraje při bažení určitou úlohu: bažení po alkoholu bývá silnější, jestliže ho dotyčný zneužíval ve formě piva. Důvody mohou podle některých autorů zahrnovat změny metabolismu vasopressinu a natriuretických peptidů. Nadbytek nápojů obsahujících kofein může přispívat k poruchám spánku a zhoršovat úzkostné příznaky. U kombinované závislosti na alkoholu a budivých látkách může kofein dokonce vyvolat bažení po pervitinu. Chuť na jídlo může souviset s touhou po alkoholu Hormony související s chutí na jídlo mohou souviset s bažením po alkoholu - např. ghrelin, inzulin a leptin. Z tohoto hlediska má smysl závislým doporučovat pravidelnou a kvalitní stravu v bezpečném a zdravém prostředí. Podle našich pacientů, kteří pracovali jako kuchaři, téměř v žádném zařízení hromadného stravování nevyměňují tuk po každém smažení. Před přepálenými tuky a smaženými jídly ale musíme, vzhledem k častým jaterním postižením souvisejícím s alkoholem, důrazně varovat. Východiskem může být to, že si pacient nosí oběd do práce s sebou a tam si ho ohřeje. Nelze doporučit ani uzeniny, potraviny s vysokým obsahem chemických aditiv. U závislých na alkoholu, zejména pokud preferovali pivo, je vyšší riziko rakoviny tlustého střeva. Vhodnou prevencí tohoto onemocnění jsou potraviny s obsahem vitaminu B i vlákniny. Vyšší obsah vlákniny také snižuje kolísání glykémie. To může být prospěšné, vzhledem k tomu, že inzulin má pravděpodobně vliv na vznik bažení. Nevhodný je naopak nadbytek rafinovaného cukru a přeslazená jídla - pojídání sladkostí totiž vede ke zmíněnému kolísání hladiny inzulinu, vedoucí k nekontrolovatelné touze po alkoholu. Užitečným prvkem výživy jsou omega 3 mastné kyseliny, jejichž zdrojem jsou např. ryby nebo lněné semeno. Snižují riziko kardiovaskulárních nemocí a mohou se uplatňovat i jako pomocná léčba u depresivních poruch, k nimž mívají závislí na alkoholu často sklon.