Online archiv

Vydání: 4/2008

Skrytá příčina rozvodů

Eduard Bakalář, 4/2008

Anketa

4/2008
Kdy má u dopravních nehod asistovat policie?

Agrese uspokojuje

jap, 4/2008
stručně

ad) Máme dětí jako smetí (Pd 02/08)

4/2008
Výběr z diskuse, která proběhla na serveru rodina.cz

Marca Pola feng shui zřejmě nepřekvapilo

Eduard Schleger, 4/2008
Feng shui je prastaré umění geomantie, umění navrhování harmonické krajiny, města, obydlí či pracoviště až do nejmenších podrobností, jako je kompozice obrazů nebo způsob stolování. Metoda je založena na čínské kosmologii a teorii proudění životodárné energie čchi, mnohdy doplněné o věštebné a astrologické prvky. K nám se feng shui dostalo skrze dámské časopisy a barevné obrázkové publikace, plné návodů na vytváření harmonického prostředí pomocí „opravných prostředků“, převážně dekorativního charakteru. Mnoho z návodů a doporučených řešení může mít pro kultivování našeho životního stylu dobrý a inspirativní vliv. Soudím tak proto, že mnohá pravidla feng shui byla i logickou součástí evropské tradiční geomantie, jak ji známe například z antických pramenů, a které jsme v civilizačním spěchu převážně odhodili jako zbytečnou přítěž. Zjednodušíme-li architekturu na synergii sociologie, techniky, umění, psychologie, historických a kulturních tradic, a to bez důrazu na pořadí nebo význam jednotlivých komponent, můžeme s takto dosaženým nadhledem srovnávat ideální čínský dům z období vynálezu kompasu, tedy dům navržený dle principů feng shui, se „Sokratovým domem“, jak nám ho zachovalo antické Řecko doby Xenofobovy (srovnání na konci textu). Myslím, že až podezřele shodný čínský a evropský pohled na soulad lidského obydlí se Sluncem a Zemí není náhodný, utvrzují mě v tom i názory renesančních architektů na výběr staveniště vily; za všechny uvedu L. B. Albertiho: „…dobré je umístit stavbu u kořenů hory v krajině bohaté na vody, slunečné a zdravé…nad jiné je jitřní vánek, slunce i výhled.“ Základní principy architektonické tvorby jsou téměř totožné, rozdílné budou detaily vycházející z odlišné kulturní tradice, ať již jde o kompoziční číselné řady nebo použití barev. Rozdílné bude pravděpodobně i chápaní symbolů včetně jejich vlivu na lidskou psychiku, i když lze zaznamenat za poslední století opakující se inspirující vlivy z obou stran, které bariéru narušují. Geniální na feng shui mi připadá metoda, tedy voda a vítr v poloze symbolické i praktické. Stačí si představit, jak krajinou, městem nebo domem či místností proudí místo kosmické síly čchi nejdříve vzduch a potom voda. Potom stačí vše navrhnout tak, aby voda i vzduch proudily všemi prostory a nad všemi povrchy rovnoměrně a netvořily víry ani tišiny. Vždyť i západní technická praxe používá hydraulické modely pro plynné prostředí. Feng shui není až tak magické a esoterické, ale přes velkou vzdálenost v čase i prostoru zajímavé a praktické, používáli se přiměřeně. Možná že v nás probudí zájem o znovuosvojení si evropského feng shui, pěstovaného od antiky až po dobu barokní. Cestovatel Marco Polo nemohl být překvapen uměním mistrů feng shui, protože přicházel z Benátek, kde bylo „umění stavět“ na vysoké úrovni. Jak vypadá ideální obydlí? Čínský ideální dům: - uprostřed čtvercového pozemku, - obrácen hlavním vchodem k vrcholícímu slunci, - ze severu chráněn horou před větry, - z jižní strany výhled přes polootevřený dvůr na jezero a stromy, - na sever žádná okna. Sokratův neboli antický ideální dům: - umístěn v horní třetině jižního svahu, - obrácen hlavním vstupem ke slunci, - přesah střechy jižního průčelí zajišťuje stínění domu v létě a umožňuje proslunění domu od podzimu do léta, - severní stěna je nejkratší a bez oken.

Feng shui: každý ho chce, málokdo mu rozumí

Pavel Plánička, Zdeněk Kurfürst, Daniela Kramulová, 4/2008
Obliba feng shui v západním světě roste. V očekávání proudu životodárné energie stavíme a zařizujeme obydlí i komerční prostory podle starých čínských pravidel, která nám umožní tu naplno pracovat, onde spokojeně bydlet. Je to módní trend či dotek obecných pravidel při lidském přetváření prostoru?

odpovídá odborník

4/2008
Václava Masáková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4

Lata pomáhají vrstevníci

Vlasta Pechancová a Martin Čermák, 4/2008
Riziková mládež mění životní styl pod vlivem věkově blízkého dobrovolníka.

Pohoda a nepříjemný stres

rah, 4/2008
stručně

Hudební dítě v nás

Jana Weber, 4/2008
Chtěli jsme, aby bylo vidět, jak naše hudba inspiruje a motivuje, jak se nám děti mění před očima, popisuje zakladatel kreativní muzikoterapie Clive Robbins, který přijede v květnu do Prahy.

Dětská trápení

dak, 4/2008
Průměrně osm stovek dětských hovorů zaznamenává denně Linka bezpečí. Mnohé z nich svědčí o tom, že rodiče nemají na starosti svých synů a dcer čas, že nedokážou odhadnout, jak moc děti trápí problémy, které se dospělému pohledu zdají banální.

Proč předepisuji Lariam

MUDr. Pavla Vejvalková, 4/2008
Lariam se proti malárii předepisuje již dlouho dle doporučení WHO. Jde o léčivo, které má jasnou indikaci k předpisu. Je účinný na nejnebezpečnější formu malárie, malárii tropickou. Odolnost původců malárie na tento lék je popisována jen v oblasti lékové multirezistence v jihovýchodní Asii. Navíc nezpůsobuje přecitlivělost na slunce a oční problémy (rozmazané vidění, poruchy akomodace, retinopatie), což je nevýhoda jiných preparátů. Výhodou Lariamu je i způsob dávkování, užívá se 1 tableta 1 x týdně. Nejčastější nežádoucí účinky Lariamu jsou nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha, bolesti hlavy, závratě a poruchy rovnováhy, obtížné usínání, zlé sny. Potíže jsou však většinou mírné a není nutné užívání ukončit. Příležitostně však lidé užívající Lariam prožívají vážnou úzkost, paranoidní nastavení, halucinace, deprese, neobvyklé chování, mohou být dezorientovaní. Některé údaje dokonce naznačují, že tyto problémy pokračují i po skončení užívání Lariamu. Zřídka se vyskytují i zprávy o sebevraždách osob užívajících tento preparát. Není ovšem dokázáno, že to byl právě Lariam, co sebevražedné chování způsobilo. Opatrnost by se měla objevit při předepisování léku: člověk užívající Lariam nesmí mít v anamnéze mj. psychiatrická onemocnění ani záchvaty (epilepsie, křeče). Objeví-li se pak v průběhu užívání preparátu úzkosti, deprese, neklid, zmatenost či jiné vážné nežádoucí účinky, je třeba kontaktovat lékaře. Lariam je v takovém případě nutné přestat užívat a nasadit místo něj jiný preventivní lék. Nelze-li užívat jiný lék, je třeba opustit malarickou oblast. Samotné opuštění oblasti však neznamená, že k onemocnění nemůže dojít. Vzhledem k biologii parazita a patogenezi choroby je totiž nutné profylaxi užívat i po návratu z rizikové lokality dle typu léku 1-4 týdny. Při správném užívání není Lariam považován za rizikový lék. Určité nežádoucí účinky mají bohužel všechna antimalarika a při předepisování léku je třeba postupovat vždy individuálně.