Online archiv

Vydání: 9/2013

Paranoia všedního dne

9/2013
PODOTEKY STANISLAVA KOMÁRKA

Pozor! Tady bydlím já

Jan Rampich, 9/2013
Když máma odešla do práce, začali jsme tím, že jsme naskládali všechen nábytek podél stěny vedoucí na ulici… Právě když jsme stěhovali poslední kousek nábytku, vrátila se máma z práce. Stáli jsme tam se zářivým úsměvem, unavení, špinaví, pot z nás tekl a máma zatím na naše dílo třeštila voči. „Panebože,“ vydechla.

Smutek se v USA považuje za nemoc

Daniela Kramulová, 9/2013
Každý správný Američan se široce usmívá a je „happy“. Americká mentalita se svými optimistickými kvalitami kontrastuje s temnou, životem znuděnou mentalitou Evropanů. Podle amerického psychologa Jeremy D. Shafrana nejde jen o obecně přijímaný stereotyp. Má něco do sebe. Optimismus je v Americe silný a přirozený životní zdroj. Je inspirovaný rozvojem první moderní světové demokracie, vytvářel se díky tomu, že Amerika se stala útočištěm emigrantů, kteří byli ve své domovině vystaveni perzekuci, útlaku a chudobě. Je ideálem země rovných příležitostí a společnosti, kde tvrdá práce umožní každému vést takový život, který byl dříve vyhrazen jen privilegovaným vrstvám aristokracie. „Ale všichni víme, že tyto ideály maskují velmi odlišné pozadí reality,“ říká Shafran. „Rozdíly mezi bohatstvím a chudobou jsou v USA větší než v ostatních rozvinutých západních zemích. Je jednou z mála zemí bez všeobecného zdravotnického systému. Americký sebeobraz země rovných příležitostí maskuje fakt, že jsou tu masivní rozdíly v sociálních i ekonomických podmínkách, do nichž se lidé rodí. A podporuje zároveň opodstatnění obviňovat neprivilegované, že je to jejich problém.“ Tyto hodnoty mohou být podle Shafrana snadno přeloženy do morálního imperativu „být šťastný“. To vede k zákeřnému, rafinovanému typu útlaku, který umlčuje i lidi strádající psychickými problémy nebo fyzickou nemocí, odsuzuje je jako neúspěšné nebo morálně nedostatečné. Americká novinářka Barbara Ehrenreichová napsala před několika lety knihu o svém osobním zápase s rakovinou prsu, v níž kritizuje americkou neúnavnou, houževnatou podporu pozitivního myšlení. Pozitivně psychologický přístup k otázce nemocí se podle ní transformoval v morální povinnost zůstat veselí i tváří v tvář chronické nemoci. Rakovina se stává „darem“, příležitostí naučit se mnohým potřebným lekcím. Ehrenreichová píše o svém obrovském pocitu izolace, když bojovala s rakovinou, protože kulturní tlak nutil její zkušenosti ubírat se „pozitivní cestou“. V jednom on-line bulletinu podporujícím pacienty s rakovinou napsala o svém zoufalství a vzteku, odpovědí jí byla snůška rozhořčených, nesouhlasných reakcí.

Štěstí se dá trénovat

Roman Frajt, 9/2013
Můžeme se naučit být šťastní? Zdá se, že ano…

Don‘t worry... Be happy!

Ondřej Roubal, 9/2013
Je lepší být zdravý a bohatý než chudý a nemocný? No jistě! Kdo by váhal s odpovědí, nemůže to mít v hlavě v pořádku. Jak ale souvisí s materiálním dostatkem spokojenost a štěstí? Proč se obklopeni pohodlím kolikrát cítíme pod psa?

Nerovné vztahy

9/2013
aneb O Popelce a potentátovi

Třetí pohlaví uzákoněno!

(dak), 9/2013
Německo se stane první evropskou zemí, která umožní uznání třetího pohlaví. Občané, kteří se necítí být ani mužem, ani ženou, budou moci v úředních dokumentech uvádět „pohlaví neurčité“. Tuto možnost zavádí novela občanského zákoníku, která začne platit od 1. listopadu, upozornil deník Süddeutsche Zeitung. Změna umožní v rodných listech uvést v kolonce pohlaví „neurčité“, pokud se dítě narodí s nejednoznačným pohlavím - tedy jako hermafrodit. Až do nynějška bylo nutné se mezi dvěma pohlavími rozhodnout, nyní bude možné toto rozhodnutí provést kdykoli v pozdějším průběhu života. Daný člověk však bude mít rovněž právo se nerozhodnout a zůstat u „třetího pohlaví“. Revoluční změnu zákona doporučil německý ústavní soud, podle nějž patří právo určit vlastní pohlaví k základním lidským právům. Tolik ze zprávy ČTK vydané 19. 8. 2013.

Nevěru vidí muži jinak než ženy

Bohumila Kočvarová, Klára Bártová, Kateřina Klapilová, 9/2013
Co byste sami u sebe považovali za nevěru? A jaké chování byste nazvali nevěrou u svého partnera či partnerky? Byť se stále mluví o genderové rovnosti, výzkum tohoto choulostivého tématu okamžitě odhalí dvojí metr.

Skandalizaci se v politice nevyhnete

Daniela Kramulová, 9/2013
Iveta Radičová přijela uprostřed léta do Prahy na konferenci Restart kariéry vyprávět, jaké to bylo stát se ze socioložky političkou a posléze premiérkou Slovenské republiky a pak se zase vrátit k vědě a práci vysokoškolské pedagožky. Je pohotová, vtipná a vysvětluje, že vyznává styl politiky, v němž se místo velikášství uplatňuje velkorysost, místo nepřátelství dialog a místo nadutosti pokora.

/ Anketa /

9/2013
Mají akce typu Den bez aut (22. září), bez tabáku, bez nakupování atd. nějaký vliv na náš životní styl?

Jako voda a oheň? V přátelství to funguje!

9/2013

Prezidentská norma...

9/2013