Třetí pohlaví uzákoněno!

Německo se stane první evropskou zemí, která umožní uznání třetího pohlaví. Občané, kteří se necítí být ani mužem, ani ženou, budou moci v úředních dokumentech uvádět „pohlaví neurčité“. Tuto možnost zavádí novela občanského zákoníku, která začne platit od 1. listopadu, upozornil deník Süddeutsche Zeitung. Změna umožní v rodných listech uvést v kolonce pohlaví „neurčité“, pokud se dítě narodí s nejednoznačným pohlavím - tedy jako hermafrodit. Až do nynějška bylo nutné se mezi dvěma pohlavími rozhodnout, nyní bude možné toto rozhodnutí provést kdykoli v pozdějším průběhu života. Daný člověk však bude mít rovněž právo se nerozhodnout a zůstat u „třetího pohlaví“. Revoluční změnu zákona doporučil německý ústavní soud, podle nějž patří právo určit vlastní pohlaví k základním lidským právům. Tolik ze zprávy ČTK vydané 19. 8. 2013.

Placená zóna

(dak)